Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2008, 2008/09 RB1

Framställning / redogörelse 2008/09:RB1

Sammanfattning

I enlighet med 10 kap. 3 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank lämnar Riksbankens direktion denna redovisning för Riksbankens verksamhet under 2008 till riksdagen, Riksrevisionen och riksbanksfullmäktige.

Redovisningen omfattar resultaträkning och balansräkning samt förvaltningsberättelse. I förvaltningsberättelsen redogör Riksbanken för hur banken bedrivit penningpolitiken, värnat ett säkert och effektivt betalningsväsende samt utfört övriga uppdrag under 2008.

Ekonomiska utfall samt åtgärder och händelser av stor betydelse under 2008:

Riksbankens arbete präglades under året av att effekterna av problemen i det amerikanska finansiella systemet spred sig allt närmare den svenska finansmarknaden. I september förändrades situationen på de internationella finansiella
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2009-02-09 Bordläggning: 2009-02-12 Hänvisning: 2009-02-13 Motionstid slutar: 2009-02-27
Förslagspunkter (1)