1893 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG

Framställning / redogörelse 1893:RB

BERÄTTELSE

TILL

1893 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG

ANGÅENDE

RIKSBANKEN

AF

RIKSDAGENS REVISORER

År 1892.

STOCKHOLM.

P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1892.

■it SJ ! TA, C ifl

(K''il v- ,■

. .n y n

r^r t f

\n

r-r

t I

-v i

^M>iw r‘>t

-11.:

Till 1893 års lagtima Riksdag.

Jemte förmälan, att af de revisorer, hvilka vid senaste riksdag utsagos att granska

statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning,

två bland de af Riksdagens Första Kammare valde, nämligen kammarherren m. m.

A. O. G. Buren och bruksegaren m. m. H. M. Ericsson hos fullmäktige i riksbanken

skriftligen anmält sig hindrade att vid revisionen tillstädeskoinma samt att i anledning

häraf i deras ställe de af nämnda Kammare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.