1891 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG

Framställning / redogörelse 1891:RB

BERÄTTELSE

TILL

1891 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG

ANGÅENDE

RIKSBANKEN

RIKSDAGENS REVISORER

År 1890.

STOCKHOLM,

P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1890.

.

Till 1891 års lagtima Riksdag.

Undertecknade, som af senast församlade Riksdag blifvit utsedde till revisorer

för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd styrelse och

förvaltning, hafva på grund häraf och i enlighet med föreskrift i kongl. kungörelsen af

den 13 juli 1887 onsdagen den 1 nästlidne oktober för berörda ändamål sammanträdt

och få efter numera fullbordadt revisionsarbete härmed, i hvad riksbanken rörer, afgifva

berättelse.

Vid sisthållna riksdag beviljades fullmäktige i riksbanken ansvarsfrihet för

förvaltningen af denna banks såväl hufvud-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.