Torsdagen den 19 april 2012

Föredragningslista 2011/12:100

2011/12:100

Torsdagen den 19 april 2012

Kl.

12.00

Votering

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

Aktuell debatt

________________________________________________________

    

1                                     

Anmälan om förändring i regeringens sammansättning

    

Anmälan om nya ersättare

2                                     

Edip Noyan (M) som ersättare för försvarsminister Karin Enström (M) fr.o.m. i dag tills vidare

3                                     

Bino Drummond (M) som ersättare för Mikael Sandström (M) fr.o.m. i dag t.o.m. den 4 oktober

4                                     

Björn Samuelson (M) som ersättare för Eliza Roszkowska Öberg (M) fr.o.m. i dag t.o.m. den 30 april

    

Ärenden för avgörande

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Socialutskottets betänkande

5                                     

2011/12:SoU14 Hälso- och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor

16 res. (S,MP,SD,V)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

6                                     

2011/12:AU8 Arbetslöshetsförsäkringen

12 res. (S,MP,SD,V)

    

Justering av protokoll

7                                     

Protokollet från sammanträdet fredagen den 13 april

    

Utökning av antalet suppleanter

8                                     

Från 25 till 26 i konstitutionsutskottet

9                                     

Från 21 till 22 i civilutskottet

    

Val av extra suppleanter

10                                 

Björn Söder (SD) som suppleant i kontstitutionsutskottet

11                                 

Johnny Skalin (SD) som suppleant i civilutskottet

    

Anmälan om kompletteringsval

12                                 

Pia Hallström (M) som suppleant i utbildningsutskottet fr.o.m. den 20 april

13                                 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) som suppleant i näringsutskottet fr.o.m. den 20 april

14                                 

Lotta Finstorp (M) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. den 20 april

15                                 

Anton Abele (M) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. den 20 april

    

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

16                                 

2011/12:307 av Per Bolund (MP)

Verksamhetsutövares ekonomiska ansvar vid större olyckor

    

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

17                                 

2011/12:33 Tisdagen den 17 april

SoU

18                                 

2011/12:4 Tisdagen den 17 april

MJU

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

19                                 

2011/12:142 Ändrad könstillhörighet

SoU

EU-dokument

20                                 

KOM(2012) 167 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 juni

FiU

    

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Civilutskottets betänkande

21                                 

2011/12:CU15 Konsumenträtt

12 res. (S,MP,SD,V)

Utbildningsutskottets betänkanden

22                                 

2011/12:UbU17 Högskolan

33 res. (S,MP,SD,V)

23                                 

2011/12:UbU18 Forskning, forskarutbildning och rymdfrågor

19 res. (S,MP,SD,V)

24                                 

2011/12:UbU19 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2011

    

Frågestund kl. 14.00

25                                 

Frågor besvaras av:

Justitieminister Beatrice Ask (M)

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Socialminister Göran Hägglund (KD)

Statsrådet Ulf Kristersson (M)

Statsrådet Erik Ullenhag (FP)

    

Aktuell debatt efter voteringen kl. 16.00

26                                 

Debatt om hushållens skuldsättning

     

    

                                   ______________________________