Torsdagen den 14 augusti 2008

Föredragningslista 2007/08:136

2007/08:136

Torsdagen den 14 augusti 2008

Kl.

13.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

     

     

     

    

     

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollen från sammanträdena onsdagen den 18, torsdagen den 19, måndagen den 23 och tisdagen den 24 juni

     

    

Anmälan om kompletteringsval

2                                     

Veronica Palm (s) som ledamot i krigsdelegationen

3                                     

Renée Jeryd (s) som suppleant i utbildningsutskottet

     

    

4                                     

Anmälan om interpellationer

     

    

5                                     

Anmälan om skriftliga frågor och svar

     

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

6                                     

2007/08:798 av Monica Green (s)

Åtgärder mot inflation och höga boendekostnader

7                                     

2007/08:800 av Monica Green (s)

Regeringens ordval

8                                     

2007/08:803 av Luciano Astudillo (s)

Arbetsförmedlingens regelverk i särskilda situationer

9                                     

2007/08:804 av Luciano Astudillo (s)

Krav för a-kassa för hela Norden

10                                 

2007/08:805 av Luciano Astudillo (s)

Brister med instegsjobben

11                                 

2007/08:807 av Luciano Astudillo (s)

Upphandling av kompletterande aktörer i jobb- och utvecklingsgarantin

12                                 

2007/08:808 av Thomas Bodström (s)

Polisresurser

13                                 

2007/08:809 av Thomas Bodström (s)

Koppleri

14                                 

2007/08:810 av Thomas Bodström (s)

Öronmärkning av resurser

15                                 

2007/08:811 av Thomas Bodström (s)

Könsneutrala äktenskap

16                                 

2007/08:812 av Thomas Bodström (s)

Självmord i häkte

17                                 

2007/08:813 av Monica Green (s)

Sommarjobb åt ungdomar

18                                 

2007/08:814 av Monica Green (s)

Synen på svensk ekonomi i ett historiskt perspektiv

19                                 

2007/08:816 av Sven-Erik Österberg (s)

Konsekvenserna av regeringsrättens dom för a-kassan

20                                 

2007/08:818 av Monica Green (s)

Sveriges ekonomi

21                                 

2007/08:823 av Lars Johansson (s)

Nationellt program mot skattefusk och svartjobb

22                                 

2007/08:827 av Patrik Björck (s)

Obligatorisk a-kassa

     

    

Svar på interpellationer

Näringsminister Maud Olofsson (c)

23                                 

2007/08:799 av Monica Green (s)

Nedläggning av bensinmackar och servicen på landsbygden

24                                 

2007/08:802 av Luciano Astudillo (s)

Regeringens förenklingsarbete för företagare

25                                 

2007/08:806 av Luciano Astudillo (s)

Ett tillväxtprogram för den kreativa ekonomin

26                                 

2007/08:815 av Sven-Erik Österberg (s)

Framtiden för svensk fordonsindustri

27                                 

2007/08:819 av Luciano Astudillo (s)

Brist på jämställdhet i svenska bolagsstyrelser

Statsrådet Mats Odell (kd)

28                                 

2007/08:817 av Sven-Erik Österberg (s)

Sveriges framtida regionindelning

Utrikesminister Carl Bildt (m)

29                                 

2007/08:801 av Monica Green (s)

Sveriges agerande om mänskliga rättigheter under OS

Statsrådet Åsa Torstensson (c)

30                                 

2007/08:820 av Monica Green (s)

Reformer att satsa på när ekonomin går sämre

Försvarsminister Sten Tolgfors (m)

31                                 

2007/08:797 av Monica Green (s)

Skaraborgs regemente

     

    

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

32                                 

2007/08:33 Fredagen den 23 maj

33                                 

2007/08:36 Onsdagen den 4 juni

34                                 

2007/08:37 Fredagen den 13 juni

35                                 

2007/08:38 Onsdagen den 18 juni

36                                 

2007/08:39 Onsdagen den 18 juni

37                                 

2007/08:40 Tisdagen den 24 juni

38                                 

2007/08:41 Torsdagen den 4 juli

     

    

    

    

    

    

    

    

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

39                                 

2007/08:FPM120 Meddelande om IT och energieffektivisering KOM(2008)241

TU

40                                 

2007/08:FPM121 Meddelande om tillämpningen av slotsförordningen KOM(2008)227

TU

41                                 

2007/08:FPM122 Barcelonaprocessen: Unionen för Medelhavet KOM(2008)319

UU

42                                 

2007/08:FPM123 Byggproduktförordningen KOM(2008)311

CU

43                                 

2007/08:FPM124 Strategi för en konkurrenskraftig försvarsindustri KOM(2007)764

FöU

44                                 

2007/08:FPM125 EU:s årsbudget för 2009 SEC(2008)514

FiU

45                                 

2007/08:FPM126 Meddelande om Internetprotokoll KOM(2002)96, KOM(2008)313

TU

46                                 

2007/08:FPM127 Nytt EG-direktiv mot diskriminering KOM(2008)426

AU

47                                 

2007/08:FPM128 Mot en europeisk strategi för e-juridik KOM(2008)329, SEK(2008)1944

JuU

48                                 

2007/08:FPM129 Strategisk plan för asylpolitiken KOM(2008)360

SfU

49                                 

2007/08:FPM130 Förordning om Animaliska biprodukter KOM(2008)345

MJU

50                                 

2007/08:FPM131 Gemensam europeisk invandringspolitik KOM(2008)359/4

SfU

51                                 

2007/08:FPM132 Kommissionens meddelande om att stärka den öppna samordningsmetoden på området för social trygghet och social delaktighet KOM(2008)418

SoU

     

    

    

                                   ______________________________