Torsdag den 9 november 2017

Föredragningslista 2017/18:28

Föredragningslista

2017/18:28

Torsdagen den 9 november 2017

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Avsägelser

1

Rossana Dinamarca (V) som ledamot i kulturutskottet

2

Lotta Johnsson Fornarve (V) som suppleant i civilutskottet

3

Roger Haddad (L) som suppleant i kulturutskottet

Anmälan om kompletteringsval

4

Lotta Johnsson Fornarve (V) som ledamot i försvarsutskottet

5

Rossana Dinamarca (V) som ledamot i socialförsäkringsutskottet

6

Vasiliki Tsouplaki (V) som ledamot i kulturutskottet

7

Vasiliki Tsouplaki (V) som suppleant i skatteutskottet

8

Hamza Demir (V) som suppleant i civilutskottet

9

Christina Örnebjär (L) som suppleant i kulturutskottet

10

Hamza Demir (V) som suppleant i trafikutskottet

11

Birger Lahti (V) som ledamot i valberedningen

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

12

2017/18:1 Torsdagen den 21 september

KrU

Anmälan om faktapromemoria

13

2017/18:FPM17 Det slutgiltiga mervärdesskattesystemet 2015/16:FPM76, KOM(2017) 568, KOM(2017) 567, KOM(2017) 569

SkU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Utrikesminister Margot Wallström (S)

14

2017/18:51 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Sverigebilden

Miljöminister Karolina Skog (MP)

15

2017/18:40 av Lars Beckman (M)
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

16

2017/18:41 av Runar Filper (SD)
Miljömässigt motiverade krav på avloppsrening

Statsrådet Anna Ekström (S)

17

2017/18:37 av Maria Stockhaus (M)
Utbildningsplatser i gymnasieskolan

Frågestund kl. 14.00

18

Frågor besvaras av:
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
Statsrådet Ann Linde (S)
Statsrådet Anna Ekström (S)

_________________________