Torsdag den 7 november 2019

Föredragningslista 2019/20:28

Föredragningslista

2019/20:28

Torsdagen den 7 november 2019

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

 

14.00

 

Frågestund

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

1

Barbro Westerholm (L) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

 

2

Nina Lundström (L) som suppleant i EU-nämnden

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

3

Från 27 till 28 i miljö- och jordbruksutskottet

 

 

Val av extra suppleant

 

4

Jon Thorbjörnson (V) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

5

2019/20:50 av Margareta Cederfelt (M)
Situationen beträffande politisk frihet och mänskliga rättigheter i Ryssland

 

6

2019/20:62 av Allan Widman (L)
Svensk vapenexport till Jemen

 

7

2019/20:63 av Joar Forssell (L)
Kinastrategin och stödet till demokratisk utveckling i Hongkong

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

8

2019/20:30 Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg

SkU

9

2019/20:36 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation

JuU

 

Skrivelser

 

10

2019/20:25 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2018 och första halvåret 2019

UU

11

2019/20:34 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2018 och första halvåret 2019

UU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2019/20:28 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

 

12

2019/20:3410 av Björn Söder m.fl. (SD)

UU

13

2019/20:3412 av Joar Forssell m.fl. (L)

UU

14

2019/20:3415 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

UU

 

med anledning av prop. 2019/20:29 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

 

15

2019/20:3411 av Björn Söder m.fl. (SD)

UU

16

2019/20:3413 av Joar Forssell m.fl. (L)

UU

17

2019/20:3417 av Hans Wallmark m.fl. (M)

UU

 

med anledning av skr. 2019/20:35 Riksrevisionens rapport om Tullverkets kontroll

 

18

2019/20:3414 av Niklas Wykman m.fl. (M)

SkU

19

2019/20:3416 av Eric Westroth m.fl. (SD)

SkU

20

2019/20:3418 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

SkU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Socialminister Lena Hallengren (S)

 

21

2019/20:33 av Lars Beckman (M)
Vård till personer utan tillstånd

 

22

2019/20:44 av Pia Steensland (KD)
Rätten till personlig assistans

 

23

2019/20:67 av Anders W Jonsson (C)
Nationens ansvar för läkemedelsförsörjningen

 

 

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

24

2019/20:64 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Åtgärder mot den ökande psykiska ohälsan

 

25

2019/20:70 av Hans Rothenberg (M)
Socialförsäkringssystemet för företagare

 

26

2019/20:80 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Efterlevandestöd i behov av förändring

 


 

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

27

2019/20:39 av Edward Riedl (M)
Arbetslöshetsmålet

 

28

2019/20:46 av Lars Beckman (M)
Utvecklingstid

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

29

2019/20:59 av Boriana Åberg (M)
Elbristen i Skåne

 

30

2019/20:79 av Lotta Olsson (M)
Elsäkerhet

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

31

Frågor besvaras av:
Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Statsrådet Lena Micko (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.