Torsdag den 7 november 2019

Föredragningslista 2019/20:28

Föredragningslista

2019/20:28

Torsdagen den 7 november 2019

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Anmälan om kompletteringsval

1

Barbro Westerholm (L) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

2

Nina Lundström (L) som suppleant i EU-nämnden

Utökning av antalet suppleanter

3

Från 27 till 28 i miljö- och jordbruksutskottet

Val av extra suppleant

4

Jon Thorbjörnson (V) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

5

2019/20:50 av Margareta Cederfelt (M)
Situationen beträffande politisk frihet och mänskliga rättigheter i Ryssland

6

2019/20:62 av Allan Widman (L)
Svensk vapenexport till Jemen

7

2019/20:63 av Joar Forssell (L)
Kinastrategin och stödet till demokratisk utveckling i Hongkong

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

8

2019/20:30 Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg

SkU

9

2019/20:36 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation

JuU

Skrivelser

10

2019/20:25 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2018 och första halvåret 2019

UU

11

2019/20:34 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2018 och första halvåret 2019

UU

Motioner

med anledning av prop. 2019/20:28 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

12

2019/20:3410 av Björn Söder m.fl. (SD)

UU

13

2019/20:3412 av Joar Forssell m.fl. (L)

UU

14

2019/20:3415 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

UU

med anledning av prop. 2019/20:29 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

15

2019/20:3411 av Björn Söder m.fl. (SD)

UU

16

2019/20:3413 av Joar Forssell m.fl. (L)

UU

17

2019/20:3417 av Hans Wallmark m.fl. (M)

UU

med anledning av skr. 2019/20:35 Riksrevisionens rapport om Tullverkets kontroll

18

2019/20:3414 av Niklas Wykman m.fl. (M)

SkU

19

2019/20:3416 av Eric Westroth m.fl. (SD)

SkU

20

2019/20:3418 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

SkU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Socialminister Lena Hallengren (S)

21

2019/20:33 av Lars Beckman (M)
Vård till personer utan tillstånd

22

2019/20:44 av Pia Steensland (KD)
Rätten till personlig assistans

23

2019/20:67 av Anders W Jonsson (C)
Nationens ansvar för läkemedelsförsörjningen

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

24

2019/20:64 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Åtgärder mot den ökande psykiska ohälsan

25

2019/20:70 av Hans Rothenberg (M)
Socialförsäkringssystemet för företagare

26

2019/20:80 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Efterlevandestöd i behov av förändring


Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

27

2019/20:39 av Edward Riedl (M)
Arbetslöshetsmålet

28

2019/20:46 av Lars Beckman (M)
Utvecklingstid

Statsrådet Anders Ygeman (S)

29

2019/20:59 av Boriana Åberg (M)
Elbristen i Skåne

30

2019/20:79 av Lotta Olsson (M)
Elsäkerhet

Frågestund kl. 14.00

31

Frågor besvaras av:
Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Statsrådet Lena Micko (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.