Torsdag den 7 april 2016

Föredragningslista 2015/16:88

Föredragningslista

2015/16:88

Torsdagen den 7 april 2016

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

1

2015/16:498 av Anette Åkesson (M)
ROT-avdragets påverkan på svartjobb

2

2015/16:521 av Ulf Berg (M)
Skogskonto

3

2015/16:523 av Niklas Wykman (M)
Skattehöjning för pensionärer

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

4

2015/16:FPM65 Vägen från Paris KOM(2016) 110

MJU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

5

2015/16:156 Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

NU

6

2015/16:159 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet

SkU

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Justitieutskottets betänkanden

7

Bet. 2015/16:JuU19 Processrättsliga frågor

10 res. (M, SD, C, V)

8

Bet. 2015/16:JuU22 Våldsbrott och brottsoffer

30 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Civilutskottets betänkanden

9

Bet. 2015/16:CU13 Hushållningen med mark- och vattenområden

7 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

10

Bet. 2015/16:CU15 Fastighetsrätt

9 res. (SD, C, V)

Konstitutionsutskottets betänkanden

11

Bet. 2015/16:KU15 Fri- och rättigheter

16 res. (S, M, SD, MP, V, L, KD)

12

Bet. 2015/16:KU17 Offentlig förvaltning

4 res. (M, SD, C, L, KD)

Utbildningsutskottets betänkanden

13

Bet. 2015/16:UbU16 Vuxenutbildning

13 res. (M, SD, C, L, KD)

14

Bet. 2015/16:UbU17 Forskning

13 res. (M, SD, C, L)

Frågestund kl. 14.00

15

Frågor besvaras av:
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Statsrådet Per Bolund (MP)
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)
Statsrådet Gabriel Wikström (S)

_________________________