Torsdag den 6 februari 2020

Föredragningslista 2019/20:70

Föredragningslista

2019/20:70

Torsdagen den 6 februari 2020

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 16 januari

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2019/20:280 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Skyddsnät för utsatta barn

3

2019/20:283 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Ojämlikhet i cancervården

Debatt med anledning av interpellationssvar

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

4

2019/20:224 av Kjell Jansson (M)
Stärkt äganderätt

5

2019/20:231 av Roger Haddad (L)
Sveriges nationella arbete mot inhemsk extremism

6

2019/20:235 av Arin Karapet (M)
Återvändande

7

2019/20:236 av Arin Karapet (M)
Amnesti

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

8

2019/20:251 av Thomas Morell (SD)
Nyttjande av oseriös transportverksamhet

Frågestund kl. 14.00

9

Frågor besvaras av:
Socialminister Lena Hallengren (S)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Statsrådet Hans Dahlgren (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.