Torsdag den 4 juni 2020

Föredragningslista 2019/20:132

Föredragningslista

2019/20:132

Torsdagen den 4 juni 2020

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 14 maj

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Trafikutskottets betänkanden

2

Bet. 2019/20:TU13 Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter

2 res. (SD, KD)

3

Bet. 2019/20:TU12 Luftfartsfrågor

18 res. (M, SD, C, KD, L)

Utrikesutskottets utlåtande

4

Utl. 2019/20:UU16 Det östliga partnerskapet efter 2020

Försvarsutskottets betänkanden

5

Bet. 2019/20:FöU4 Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor

3 res. (SD, C)

6

Bet. 2019/20:FöU10 Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter

Socialutskottets betänkanden

7

Bet. 2019/20:SoU9 Socialtjänst- och barnfrågor

61 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

8

Bet. 2019/20:SoU12 Kompetensförsörjning och prioriteringar inom hälso- och sjukvården m.m.

36 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Frågestund kl. 14.00

9

Frågor besvaras av:
Statsrådet Per Bolund (MP)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.