Torsdag den 30 augusti 2018

Föredragningslista 2017/18:142

Föredragningslista

2017/18:142

Torsdagen den 30 augusti 2018

Kl.

12.00

Aktuell debatt

______________________________________________________________________________

1

Aktuell debatt om bekämpningen av skogsbränderna

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 9 augusti

Meddelande om namnändring

3

Margareta Larsson (-) har bytt namn till Margareta Gunsdotter (-)

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

4

2017/18:39 Torsdagen den 7 juni

SfU

5

2017/18:31 Torsdagen den 14 juni

NU

6

2017/18:32 Torsdagen den 14 juni

SkU

7

2017/18:39 Torsdagen den 14 juni

UbU

8

2017/18:52 Torsdagen den 14 juni

FiU

9

2017/18:33 Tisdagen den 19 juni

SkU

10

2017/18:41 Tisdagen den 19 juni

SfU

11

2017/18:54 Tisdagen den 19 juni

FiU

12

2017/18:42 Torsdagen den 12 juli

UU

13

2017/18:55 Torsdagen den 9 augusti

FiU

14

2017/18:38 Tisdagen den 21 augusti

MJU

15

2017/18:34 Onsdagen den 22 augusti

KrU

16

2017/18:34 Torsdagen den 23 augusti

NU

17

2017/18:35 Torsdagen den 23 augusti

TU

Anmälan om faktapromemorior

18

2017/18:FPM160 Nytt Fiscalisprogram för samarbete på beskattningsområdet COM(2018) 443

SkU

19

2017/18:FPM161 Infallsvinklar för EU-strategi mot olagliga skjutvapen samt små och lätta vapen JOIN(2018) 17

UU

Anmälan om granskningsrapport

20

RiR 2018:21 Nytt signalsystem för järnvägen – effektiviteten i införandet av ERTMS

TU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

21

2017/18:279 Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna
Talmannen föreslår att beredningen av propositionen får uppskjutas till nästa valperiod
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 10 oktober

JuU

22

2017/18:281 Några frågor om tillämpning av offentlighetsprincipen
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 10 oktober

KU

23

2017/18:285 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan
Talmannen föreslår att beredningen av propositionen får uppskjutas till nästa valperiod
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 10 oktober

UU

Skrivelse

24

2017/18:282 Nystart för en stärkt minoritetspolitik
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 10 oktober

KU

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.