Torsdag den 3 mars 2022

Föredragningslista 2021/22:78

Föredragningslista

2021/22:78

Torsdagen den 3 mars 2022

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

1

Mats Sander (M) som suppleant i socialutskottet fr.o.m. den 14 mars t.o.m. den 29 maj under Ulrika Heindorffs (M) ledighet

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

2

2021/22:144 Riksrevisionens rapport om svenskt bistånd till multilaterala organisationer

UU

 

Ärende för debatt
avgörs onsdagen den 16 mars kl. 16.00

Reservationer

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

3

Bet. 2021/22:MJU15 Cirkulär ekonomi

42 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Frågestund kl. 14.00

 

4

Frågor besvaras av:
Socialminister Lena Hallengren (S)
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Statsrådet Anna Hallberg (S)
Statsrådet Ida Karkiainen (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.