Torsdag den 28 september 2017

Föredragningslista 2017/18:12

Föredragningslista

2017/18:12

Torsdagen den 28 september 2017

Kl.

12.00

Val

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Val

1

Val av tjugo ledamöteri Nordiska rådets svenska delegation

2

Val av tjugo suppleanter i Nordiska rådets svenska delegation

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

3

2017/18:3 av Boriana Åberg (M)
Vapenpasset

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

4

2017/18:4 Avgifter för prövning av ärenden enligt EU:s förordning om referensvärden

FiU

5

2017/18:5 Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val

FiU

6

2017/18:18 Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti

UbU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

7

2016/17:576 av Roger Hedlund (SD)
Rikt- och gränsvärden för radon i Sverige

Statsrådet Heléne Fritzon (S)

8

2016/17:580 av Sofia Fölster (M)
Rekrytering av internationell kompetens

Frågestund kl. 14.00

9

Frågor besvaras av:
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Statsrådet Per Bolund (MP)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Statsrådet Peter Eriksson (MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.