Torsdag den 28 mars 2019

Föredragningslista 2018/19:69

Föredragningslista

2018/19:69

Torsdagen den 28 mars 2019

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 7 mars

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2018/19:123 av Amineh Kakabaveh (V)
Turkiet inför valet 2019

 

3

2018/19:129 av Amineh Kakabaveh (V)
Sverige och den internationella feministiska kampen

 

4

2018/19:130 av Amineh Kakabaveh (V)
Iranska kvinnor

 

5

2018/19:149 av Larry Söder (KD)
Ändringar i vattentjänstlagen

 

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Kulturutskottets betänkande

 

6

Bet. 2018/19:KrU13 Frågor om konstarterna och film

20 res. (M, SD, C, V, L)

 

Skatteutskottets betänkanden

 

7

Bet. 2018/19:SkU7 Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto

1 res. (KD)

8

Bet. 2018/19:SkU8 Riksrevisionens rapport om nedsatt moms på livsmedel

1 res. (SD)

9

Bet. 2018/19:SkU10 Inkomstskatt

20 res. (M, SD, C, KD, L)

10

Bet. 2018/19:SkU14 Skatteförfarande och folkbokföring

25 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2018/19:SoU13 Äldrefrågor

28 res. (M, SD, C, KD, L)

12

Bet. 2018/19:SoU14 Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre

7 res. (M, SD, C, V, KD)

 

Trafikutskottets betänkande

 

13

Bet. 2018/19:TU7 Trafiksäkerhet

28 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2018/19:NU7 Näringspolitik

30 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

15

Bet. 2018/19:NU8 Regional tillväxtpolitik

11 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

16

Bet. 2018/19:AU8 Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

21 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Frågestund kl. 14.00

 

17

Frågor besvaras av:
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Statsrådet Annika Strandhäll (S)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.