Torsdag den 26 april 2018

Föredragningslista 2017/18:105

Föredragningslista

2017/18:105

Torsdagen den 26 april 2018

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

1

2017/18:22 Torsdagen den 19 april

TU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2017/18:447 av Adam Marttinen (SD)
Nationellt tiggeriförbud

3

2017/18:453 av Lotta Finstorp (M)
Fara vid bilbränder

4

2017/18:481 av Anders Hansson (M)
Åtgärder mot narkotikabrottslighet

5

2017/18:482 av Anders Hansson (M)
Kostnader för domstolstolk

6

2017/18:497 av Johan Forssell (M)
Situationen på Migrationsverkets förvar

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

7

2017/18:216 En ny lag om försäkringsdistribution

FiU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Utrikesutskottets betänkande

8

Bet. 2017/18:UU14 Mellanöstern och Nordafrika

19 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Civilutskottets betänkande

9

Bet. 2017/18:CU30 Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

Socialutskottets betänkanden

10

Bet. 2017/18:SoU8 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

5 res. (S, SD, MP, V)

11

Bet. 2017/18:SoU15 Folkhälsofrågor

8 res. (SD, V, L, KD)

12

Bet. 2017/18:SoU33 Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Frågestund kl. 14.00

13

Frågor besvaras av:
Statsrådet Isabella Lövin (MP)
Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Statsrådet Per Bolund (MP)
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.