Torsdag den 25 februari 2021

Föredragningslista 2020/21:84

Föredragningslista

2020/21:84

Torsdagen den 25 februari 2021

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 4 februari

 

 

Avsägelser

 

2

Camilla Hansén (MP) som ledamot i konstitutionsutskottet

 

3

Pernilla Stålhammar (MP) som ledamot i socialutskottet och som suppleant i kulturutskottet

 

4

Anna Sibinska (MP) som ledamot i kulturutskottet och som suppleant i konstitutionsutskottet och socialutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

5

Anna Sibinska (MP) som ledamot i konstitutionsutskottet och som suppleant i kulturutskottet

 

6

Camilla Hansén (MP) som ledamot i utrikesutskottet och som suppleant i konstitutionsutskottet, försvarsutskottet och EU-nämnden

 

7

Nicklas Attefjord (MP) som ledamot i socialutskottet och som suppleant i justitieutskottet, civilutskottet, utbildningsutskottet och socialförsäkringsutskottet

 

8

Pernilla Stålhammar (MP) som ledamot i kulturutskottet

 

9

Karolina Skog (MP) som ersättare i riksdagsstyrelsen

 

 

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

 

10

Karolina Skog (MP) fr.o.m. den 23 februari

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

11

2020/21:469 av Julia Kronlid (SD)
Sjukförsäkringen, samverkansproblem och SGI

 

12

2020/21:478 av Amineh Kakabaveh (-)
Åtgärder mot könsstympning i utrikespolitiken

 

13

2020/21:492 av Mats Green (M)
Löftet om LOV och Arbetsförmedlingens reformering

 

14

2020/21:498 av Magnus Persson (SD)
Reformeringen av Arbetsförmedlingen

 

 

Ärenden för avgörande kl. 15.20

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Civilutskottets betänkande

 

15

Bet. 2020/21:CU8 Associationsrätt

8 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

16

Bet. 2020/21:FöU8 Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal

11 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

17

Bet. 2020/21:UbU7 Förskolan

11 res. (M, SD, V, KD, L)

 

Socialutskottets betänkande

 

18

Bet. 2020/21:SoU14 Covid-19-pandemin och därmed sammanhängande frågor

29 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Skatteutskottets betänkande

 

19

Bet. 2020/21:SkU32 Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

20

Bet. 2020/21:MJU6 En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning

6 res. (M, SD, KD)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkande

 

21

Bet. 2020/21:FiU43 Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

1 res. (KD)

 

Skatteutskottets betänkanden

 

22

Bet. 2020/21:SkU16 Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet

1 res. (M, SD)

23

Bet. 2020/21:SkU17 Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

24

Bet. 2020/21:SfU13 Socialavgifter

3 res. (SD, KD)

25

Bet. 2020/21:SfU14 Medborgarskap

8 res. (M, SD, KD)

 

Kulturutskottets betänkande

 

26

Bet. 2020/21:KrU3 Radio och tv i allmänhetens tjänst

4 res. (SD, KD, L)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

27

Bet. 2020/21:UbU8 Studiestöd

6 res. (M, SD, V, KD, L)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

28

Bet. 2020/21:NU13 Handelspolitik

46 res. (M, SD, C, V, KD, L)

29

Bet. 2020/21:NU14 Regional utvecklingspolitik

15 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Frågestund kl. 14.00

 

30

Frågor besvaras av:
Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.