Torsdag den 25 februari 2021

Föredragningslista 2020/21:84

Föredragningslista

2020/21:84

Torsdagen den 25 februari 2021

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den4 februari

Avsägelser

2

Camilla Hansén (MP) som ledamot i konstitutionsutskottet

3

Pernilla Stålhammar (MP) som ledamot i socialutskottet och som suppleant i kulturutskottet

4

Anna Sibinska (MP) som ledamot i kulturutskottet och som suppleant i konstitutionsutskottet och socialutskottet

Anmälan om kompletteringsval

5

Anna Sibinska (MP) som ledamot i konstitutionsutskottet och som suppleant i kulturutskottet

6

Camilla Hansén (MP) som ledamot i utrikesutskottet och som suppleant i konstitutionsutskottet, försvarsutskottet och EU-nämnden

7

Nicklas Attefjord (MP) som ledamot i socialutskottet och som suppleant i justitieutskottet, civilutskottet, utbildningsutskottet och socialförsäkringsutskottet

8

Pernilla Stålhammar (MP) som ledamot i kulturutskottet

9

Karolina Skog (MP) som ersättare i riksdagsstyrelsen

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

10

Karolina Skog (MP) fr.o.m. den 23 februari

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

11

2020/21:469 av Julia Kronlid (SD)
Sjukförsäkringen, samverkansproblem och SGI

12

2020/21:478 av Amineh Kakabaveh (-)
Åtgärder mot könsstympning i utrikespolitiken

13

2020/21:492 av Mats Green (M)
Löftet om LOV och Arbetsförmedlingens reformering

14

2020/21:498 av Magnus Persson (SD)
Reformeringen av Arbetsförmedlingen

Ärenden för avgörande kl. 15.20

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Civilutskottets betänkande

15

Bet. 2020/21:CU8 Associationsrätt

8 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

Försvarsutskottets betänkande

16

Bet. 2020/21:FöU8 Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal

11 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Utbildningsutskottets betänkande

17

Bet. 2020/21:UbU7 Förskolan

11 res. (M, SD, V, KD, L)

Socialutskottets betänkande

18

Bet. 2020/21:SoU14 Covid-19-pandemin och därmed sammanhängande frågor

29 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Skatteutskottets betänkande

19

Bet. 2020/21:SkU32 Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

20

Bet. 2020/21:MJU6 En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning

6 res. (M, SD, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkande

21

Bet. 2020/21:FiU43 Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

1 res. (KD)

Skatteutskottets betänkanden

22

Bet. 2020/21:SkU16 Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet

1 res. (M, SD)

23

Bet. 2020/21:SkU17 Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

24

Bet. 2020/21:SfU13 Socialavgifter

3 res. (SD, KD)

25

Bet. 2020/21:SfU14 Medborgarskap

8 res. (M, SD, KD)

Kulturutskottets betänkande

26

Bet. 2020/21:KrU3 Radio och tv i allmänhetens tjänst

4 res. (SD, KD, L)

Utbildningsutskottets betänkande

27

Bet. 2020/21:UbU8 Studiestöd

6 res. (M, SD, V, KD, L)

Näringsutskottets betänkanden

28

Bet. 2020/21:NU13 Handelspolitik

46 res. (M, SD, C, V, KD, L)

29

Bet. 2020/21:NU14 Regional utvecklingspolitik

15 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Frågestund kl. 14.00

30

Frågor besvaras av:
Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.