Torsdag den 24 januari 2019

Föredragningslista 2018/19:43

Föredragningslista

2018/19:43

Torsdagen den 24 januari 2019

Kl.

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Frågestund

1

Frågor besvaras av:
Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Statsrådet Ann Linde (S)
Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

2

2018/19:FPM26 Åtgärdsplan mot desinformation JOIN(2018) 36

KU

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.