Torsdag den 23 september 2021

Föredragningslista 2021/22:9

Föredragningslista

2021/22:9

Torsdagen den 23 september 2021

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________


Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 2 september

Anmälan om vice ordförande i utskott

2

Roger Haddad (L) som förste vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. den 21 september

Avsägelse

3

Björn Wiechel (S) som suppleant i finansutskottet

Anmälan om kompletteringsval

4

Björn Wiechel (S)som ledamot i finansutskottet

5

Jennie Nilsson (S)som ledamot i utrikesutskottet

6

Anders Österberg (S) som suppleant i utrikesutskottet

7

Roger Haddad (L) som suppleant i utbildningsutskottet

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

8

2021/22:2 Tisdagen den 21 september

TU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Socialminister Lena Hallengren (S)

9

2020/21:890 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Vård och stöd för personer som har utsatts för sexualbrott

10

2020/21:892 av Alexandra Anstrell (M)
Barnfetma

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

11

2020/21:906 av Joar Forssell (L)
Karolinska institutets Kinasamarbeten

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

12

2020/21:864 av Jan Ericson (M)
Arbetslösheten i Sverige

Frågestund kl. 14.00

13

Frågor besvaras av:
Statsrådet Mikael Damberg (S)
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Statsrådet Hans Dahlgren (S)
Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.