Torsdag den 22 september 2016

Föredragningslista 2016/17:7

Föredragningslista

2016/17:7

Torsdagen den 22 september 2016

Kl.

14.00

 

Frågestund

 

15.15

 

Återrapportering från Europeiska rådets möte

______________________________________________________________________________

 

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

1

Frågor besvaras av:
Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)
Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

 

Återrapportering från Europeiska rådets möte kl. 15.15

 

2

Statsminister Stefan Löfven (S) återrapporterar från Europeiska rådets extrainsatta möte fredagen den 16 september

 

 

Justering av protokoll

 

3

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 1 september

 

 

Anmälan om vice ordförande i utskott

 

4

Jörgen Hellman (S) som vice ordförande i skatteutskottet fr.o.m. torsdagen den 15 september

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

5

2016/17:FPM1 Förordning om flerårig plan för fiske efter bottenlevande arter i Nordsjön KOM(2016) 493

MJU

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.