Torsdag den 19 november 2015

Föredragningslista 2015/16:30

Föredragningslista

2015/16:30

Torsdagen den 19 november 2015

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

1

2015/16:137 av Christian Holm Barenfeld (M)
Försämrad hushållsekonomi och jobben

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

2

2015/16:46 Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

CU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Trafikutskottets betänkanden

3

Bet. 2015/16:TU5 Godkännande och marknadskontroll av fordon

1 res. (M, C, FP, KD)

4

Bet. 2015/16:TU3 Ändring i lagen om vägtrafikregister

5

Bet. 2015/16:TU4 Senarelagt införande av redovisningscentraler

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

6

Bet. 2015/16:MJU4 Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Utbildningsutskottets betänkande

7

Bet. 2015/16:UbU4 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1

1 res. (V)

Försvarsutskottets betänkande

8

Bet. 2015/16:FöU3 Militära frågor

10 res. (SD, V)

Frågestund kl. 14.00

9

Frågor besvaras av:
Finansminister Magdalena Andersson (S)
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Statsrådet Åsa Regnér (S)
Statsrådet Per Bolund (MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.