Torsdag den 19 maj 2016

Föredragningslista 2015/16:108

Föredragningslista

2015/16:108

Torsdagen den 19 maj 2016

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 28 april

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2

2015/16:602 av Roger Hedlund (SD)
Regeringens bostadsprioritering

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

3

2015/16:177 Fortsatt giltighet av tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen

JuU

Motioner

med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

4

2015/16:3412 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

SfU

5

2015/16:3414 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

SfU

6

2015/16:3415 av Johanna Jönsson och Solveig Zander (båda C)

SfU

7

2015/16:3416 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L)

SfU

8

2015/16:3417 av Aron Modig m.fl. (KD)

SfU

9

2015/16:3418 av Johan Forssell m.fl. (M)

SfU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Trafikutskottets betänkande

10

Bet. 2015/16:TU19 It-politiska frågor

10 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Försvarsutskottets betänkanden

11

Bet. 2015/16:FöU14 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands

3 res. (M, SD, C, V, L, KD)

12

Bet. 2015/16:FöU15 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel

2 res. (SD, V)

Socialutskottets betänkanden

13

Bet. 2015/16:SoU13 Uppföljning av smittskyddsläkemedel

1 res. (SD)

14

Bet. 2015/16:SoU15 Läkemedel för särskilda behov

Frågestund kl. 14.00

15

Frågor besvaras av:
Finansminister Magdalena Andersson (S)
Utrikesminister Margot Wallström (S)
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Statsrådet Aida Hadzialic (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.