Torsdag den 19 december 2019

Föredragningslista 2019/20:55

Föredragningslista

2019/20:55

Torsdagen den 19 december 2019

Kl.

12.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 28 och fredagen den 29 november

Avsägelser

2

Beatrice Ask (M) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 januari 2020

3

Sofia Arkelsten (M) som ersättare i riksdagen

4

Maria Fälth (KD) som ersättare i riksdagen

5

Helena Bouveng (M) som suppleant i EU-nämnden

Anmälan om kompletteringsval

6

Helena Bouveng (M) som ledamot i EU-nämnden

7

Helena Gellerman (L) som suppleant i skatteutskottet

8

Jessika Roswall (M) som suppleant i försvarsutskottet

9

Juno Blom (L) som suppleant i socialutskottet

10

Roger Haddad (L) som suppleant i EU-nämnden

11

Joar Forssell (L) som suppleant i EU-nämnden

Anmälan om betänkande

12

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU10 Statens budget för 2020

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

13

2019/20:209 av Larry Söder (KD)
Inrättande av ett testamentsregister


14

2019/20:211 av Sara Gille (SD)
Barn som förs utomlands och utsätts för hedersbrott

15

2019/20:212 av Angelica Lundberg (SD)
Bortförda barn som utsätts för hedersbrott

Debatt med anledning av interpellationssvar

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

16

2019/20:169 av Martina Johansson (C)
Snabbare bodelningsprocesser

17

2019/20:175 av Boriana Åberg (M)
Det ökade antalet barn- och ungdomsrån

18

2019/20:180 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Kryphål för att få permanent uppehållstillstånd

Finansminister Magdalena Andersson (S)

19

2019/20:156 av Tobias Andersson (SD)
En differentierad alkoholskatt

20

2019/20:165 av Niklas Wykman (M)
Långsiktiga effekter av sänkt skatt på arbete

21

2019/20:176 av Mikael Oscarsson (KD)
Kriminell användning av samordningsnummer

22

2019/20:190 av Jens Holm (V)
En distansbaserad skatt på tunga lastbilar

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

23

2019/20:181 av Jan Ericson (M)
Efterlevandepensioner till utrikesfödda barn

Statsrådet Anders Ygeman (S)

24

2019/20:127 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
En vätgasstrategi för Sverige

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

25

2019/20:188 av Thomas Morell (SD)
Yrkesförare och trafiksäkerhet

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

26

2019/20:178 av Mats Green (M)
Förvaringen av städers privilegiebrev

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.