Torsdag den 18 november 2021

Föredragningslista 2021/22:30

Föredragningslista

2021/22:30

Torsdagen den 18 november 2021

Kl.

12.00

Arbetsplenum

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdettorsdagen den 28 oktober

Anmälan om kompletteringsval

2

Ulf Lönnberg (KD) som suppleant i socialutskottet fr.o.m. idag t.o.m. den 28 januari 2022 under Christian Carlssons (KD) ledighet

3

Louise Meijer (M) som ledamot i delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol

4

Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

5

2021/22:56 Riksrevisionens rapport om statlig medfinansiering av regional kollektivtrafik – Sverigeförhandlingens storstadsavtal

TU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Trafikutskottets betänkande

6

Bet. 2021/22:TU2 Ändringar i vägsäkerhetslagen

Skatteutskottets betänkande

7

Bet. 2021/22:SkU7 Skatteavtal mellan Sverige och Slovenien

Civilutskottets betänkande

8

Bet. 2021/22:CU2 Stärkt skydd för hyresgäster

11 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

9

Bet. 2021/22:MJU9 Riksrevisionens rapport om statens ansvar för veterinär service

3 res. (M, SD, C, KD, L)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.