Torsdag den 16 januari 2020

Föredragningslista 2019/20:59

Föredragningslista

2019/20:59

Torsdagen den 16 januari 2020

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

1

2019/20:241 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Ojämlikheten i cancervården

2

2019/20:246 av Boriana Åberg (M)
Tillstånd för kamerabevakning

3

2019/20:248 av Mikael Eskilandersson (SD)
Egenmäktighet med barn

4

2019/20:249 av Mikael Eskilandersson (SD)
Åtgärder för företagare i ett brottstyngt Sverige

Debatt med anledning av interpellationssvar

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

5

2019/20:217 av Mikael Oscarsson (KD)
Flygvapnets skolflygplan

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

6

2019/20:147 av Jens Holm (V)
Uppköp av utsläppskrediter

7

2019/20:158 av Louise Meijer (M)
Regeringens tillåtlighetsprövning

Statsrådet Mikael Damberg (S)

8

2019/20:234 av Thomas Morell (SD)
Behovet av polisiära resurser på vägarna

9

2019/20:238 av Ludvig Aspling (SD)
Restriktioner vid verkställighetshinder

10

2019/20:240 av Mikael Oscarsson (KD)
Vapenstölder från Regeringskansliet

11

2019/20:242 av Sten Bergheden (M)
Förslaget till lag om reglering av vapenmagasin

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

12

2019/20:219 av Gudrun Brunegård (KD)
Specialistutbildningar för sjuksköterskor

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

13

2019/20:220 av Gudrun Brunegård (KD)
Det svenska glasarbetet

14

2019/20:239 av Ludvig Aspling (SD)
Public service-bolagens redovisning av medverkandes partitillhörighet

Frågestund kl. 14.00

15

Frågor besvaras av:
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.