Torsdag den 15 mars 2018

Föredragningslista 2017/18:85

Föredragningslista

2017/18:85

Torsdagen den 15 mars 2018

Kl.

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Frågestund

1

Frågor besvaras av:
Statsrådet Isabella Lövin (MP)
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Statsrådet Ann Linde (S)
Miljöminister Karolina Skog (MP)

Avsägelse

2

Lena Hallengren (S) som ledamot i krigsdelegationen

3

Anmälan om sammansatt civil- och kulturutskott

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

4

2017/18:410 av Hanif Bali (M)
Uranbrytning

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

5

2017/18:147 Ny djurskyddslag

MJU

6

2017/18:165 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan

MJU

7

2017/18:167 Ett tydligare och enklare detaljplanekrav

CU

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.