Torsdag den 13 januari 2022

Föredragningslista 2021/22:52

Föredragningslista

2021/22:52

Torsdagen den 13 januari 2022

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

 

14.00

 

Frågestund

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om nya riksdagsledamöter

 

1

Roza Güclü Hedin (S) som ny riksdagsledamot fr.o.m. den 10 januari

 

2

Martin Marmgren (MP) som ny riksdagsledamot fr.o.m. den 11 januari

 

 

Anmälan om vice gruppledare för partigrupp

 

3

Rasmus Ling (MP) fr.o.m. den 11 januari

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

4

Rasmus Ling (MP) som ersättare i riksdagsstyrelsen

 

5

Anmälan om ersättare för statsministern vid regeringssammanträde

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

6

COM(2021) 570 Förslag till rådets beslut om ändring av beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 29 mars 2022

FiU

7

COM(2021) 780 Förslag till rådets REKOMMENDATION om operativt polissamarbete
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 29 mars 2022

JuU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

8

2021/22:145 av Arin Karapet (M)
Gränspolisens tekniska utrustning

 

 

Socialminister Lena Hallengren (S)

 

9

2021/22:207 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Adekvat sjukvård för barn och vuxna som har utsatts för sexuella övergrepp

 

10

2021/22:212 av Bengt Eliasson (L)
Ökad rätt till ledsagning

 

11

2021/22:228 av Lars Beckman (M)
Mobila rullstolsgarage

 

 

Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

12

2021/22:227 av Lorena Delgado Varas (V)
Vaccin och patent

 

 

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

 

13

2021/22:175 av Michael Rubbestad (SD)
Jämställdhet inom e-sport

 

 

Statsrådet Max Elger (S)

 

14

2021/22:170 av Angelica Lundberg (SD)
En förstärkt konsumentvägledning

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

15

Frågor besvaras av:
Finansminister Mikael Damberg (S)
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.