Torsdag den 12 november 2015

Föredragningslista 2015/16:26

Föredragningslista

2015/16:26

Torsdagen den 12 november 2015

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Avsägelse

1

Monica Haider (S) som suppleant i Europarådets svenska delegation

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2015/16:134 av Johan Hedin (C)
Skjutningar i storstadsområden

3

2015/16:145 av Ulf Berg (M)
Naturvårdsverkets vägledning för licensjakt

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

4

2015/16:FPM14 Samarbete med AVS-länderna efter Cotonou-avtalet JOIN(2015) 33

UU

Interpellationssvar

Utrikesminister Margot Wallström (S)

5

2015/16:125 av Hans Wallmark (M)
Betydelsen av ett svenskt Natomedlemskap

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

6

2015/16:47 av Amineh Kakabaveh (V)
Barnarbetet i världen

7

2015/16:91 av Fredrik Schulte (M)
Sysselsättningseffekter av höjd a-kassa

8

2015/16:99 av Hanif Bali (M)
Redovisning av sysselsättningseffekter

9

2015/16:102 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Omprövning av synen på RUT och ROT

Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

10

2015/16:112 av Anette Åkesson (M)
Åtgärder mot den digitala konjunkturnedgången

11

2015/16:126 av Erik Andersson (M)
Bredbandsskatt

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

12

2015/16:100 av Mikael Oscarsson (KD)
Avveckling av toppmodernt radarsystem

13

2015/16:103 av Stig Henriksson (V)
Ekonomiska konsekvenser av personalvakanser

Statsrådet Aida Hadzialic (S)

14

2015/16:76 av Rickard Nordin (C)
E-sportens möjligheter till likvärdiga utbildningar

15

2015/16:108 av Michael Svensson (M)
Situationen för elever inom gymnasieskolans yrkesprogram

16

2015/16:109 av Michael Svensson (M)
Antalet inställda lektioner på gymnasiet

17

2015/16:110 av Michael Svensson (M)
Kompetensen och arbetsmiljön för studie-och yrkesvägledare

Frågestund kl. 14.00

18

Frågor besvaras av:
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
Statsrådet Per Bolund (MP)
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)
Statsrådet Aida Hadzialic (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.