Torsdag den 10 september 2020

Föredragningslista 2020/21:5

Föredragningslista

2020/21:5

Torsdagen den 10 september 2020

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 20 augusti

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

2

2019/20:FPM70 EU:s agenda och handlingsplan för narkotika 2021-2025 COM(2020) 606

SoU

3

2019/20:FPM71 Förordning om upphörande av referensvärden på finansmarknaden SWD(2020) 142, COM(2020) 337, 2013/14:FPM13

FiU

4

2020/21:FPM1 EU:s strategi för säkerhetsunionen COM(2020) 605

JuU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

5

COM(2020) 483 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion vad gäller datumet för tillämpning och vissa andra datum som anges i den förordningen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 4 november 2020

MJU

6

COM(2020) 491 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller särskilda åtgärder för fordon i slutserier i kategori L till följd av covid-19-utbrottet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 4 november 2020

TU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

7

2019/20:449 av Tony Haddou (V)
Techjättarna och skatteflykt
2019/20:453 av Joar Forssell (L)
Särbehandling av enskilda bolag

Socialminister Lena Hallengren (S)

8

2019/20:454 av Amineh Kakabaveh (-)
Kompetensutveckling inom sjukvården och äldreomsorgen

9

2019/20:457 av Mikael Damsgaard (M)
Säkerhetsbrister vid ungdomshem

10

2019/20:463 av Lars Beckman (M)
Ersättning för att hindra smittspridning i riskgrupper

Statsrådet Mikael Damberg (S)

11

2019/20:458 av David Josefsson (M)
Åtgärder mot den organiserade brottsligheten i Sveriges storstäder

Utrikesminister Ann Linde (S)

12

2019/20:444 av Gudrun Brunegård (KD)
Sveriges ställningstagande kring orsaken till Dag Hammarskjölds död

13

2019/20:446 av Hans Wallmark (M)
UD:s reseavrådan till de nordiska grannländerna

14

2019/20:447 av Kerstin Lundgren (C)
Utlämningsavtalet med Hongkong

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

15

2019/20:460 av Jens Holm (V)
Stärkt kollektivtrafik

16

2019/20:466 av Magnus Jacobsson (KD)
Koldioxidpriset och infrastrukturplaneringen

Statsrådet Jennie Nilsson (S)

17

2019/20:418 av Hans Wallmark (M)
Regeringens beslut ur ett regionalt rättviseperspektiv

Frågestund kl. 14.00

18

Frågor besvaras av:
Statsrådet Per Bolund (MP)
Utrikesminister Ann Linde (S)
Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.