Tisdagen den 10 april 2012

Föredragningslista 2011/12:93

2011/12:93

Tisdagen den 10 april 2012

Kl.

13.00

Interpellationssvar (uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00)

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollen från sammanträdena tisdagen den 27, onsdagen den 28, torsdagen den 29 och fredagen den 30 mars

    

Avsägelser

2                                     

Thoralf Alfsson (SD) som suppleant i justitieutskottet fr.o.m. den 11 april

3                                     

Carl-Oskar Bohlin (M) som suppleant i utbildningsutskottet fr.o.m. den 11 april

    

Anmälan om kompletteringsval

4                                     

Margareta Sandstedt (SD) som suppleant i justitieutskottet fr.o.m. den 11 april

5                                     

Ann-Britt Åsebol (M) som suppleant i utbildningsutskottet fr.o.m. den 11 april

    

Meddelande om skriftliga frågor under påskuppehållet

6                                     

Skriftliga frågor som lämnas in t.o.m. kl. 10.00 torsdagen den 5 april besvaras senast kl. 12.00 torsdagen den 12 april

    

Meddelande om frågestund

Torsdagen den 12 april kl. 14.00

7                                     

Frågor besvaras av:

Statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Statsrådet Peter Norman (M)

Statsrådet Stefan Attefall (KD)

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

    

Meddelande om debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande

8                                     

Måndagen den 16 april kl. 13.00

    

Meddelande om aktuell debatt om hushållens skuldsättning

9                                     

Torsdagen den 19 april efter voteringen kl. 16.00

    

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

10                                 

2011/12:26 Tisdagen den 27 mars

NU

     

     

     

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

11                                 

2011/12:302 av Ann-Kristine Johansson (S)

Energiforskning för jobben och klimatet

12                                 

2011/12:309 av Valter Mutt (MP)

CSR i transportsektorn

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Redogörelser

13                                 

2011/12:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2011

UU

14                                 

2011/12:RS4 Redogörelse för behandlingen under 2011 av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen

KU

    

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets utlåtande och betänkanden

15                                 

2011/12:FiU37 Utlåtande över grönboken om en integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar

16                                 

2011/12:FiU23 Riksbankens förvaltning 2011

17                                 

2011/12:FiU38 Europeiskt tillsynssamarbete på finansmarknadsområdet

Civilutskottets betänkande

18                                 

2011/12:CU20 Upphävande av lagen om tillfällig försäljning

Trafikutskottets betänkande

19                                 

2011/12:TU10 Några fordons- och trafikfrågor

8 res. (S,MP,SD,V)

    

Svar på interpellationer

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Statsrådet Maria Larsson (KD)

20                                 

2011/12:291 av Marie Nordén (S)

LSS

Statsrådet Peter Norman (M)

21                                 

2011/12:299 av Peter Hultqvist (S)

Skatteutjämningen

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

22                                 

2011/12:284 av Esabelle Dingizian (MP)

Situationen för arbetslösa ungdomar

23                                 

2011/12:301 av Lars Johansson (S)

Ersättningsnivåer vid arbetslöshet

Infrastruktur- och försvarsminister Catharina Elmsäter-Svärd (M)

24                                 

2011/12:273 av Helene Petersson i Stockaryd (S)

Rätt räckestyp på svenska vägar

25                                 

2011/12:310 av Leif Pettersson (S)

Infrastruktur i Pajala

Näringsminister Annie Lööf (C)

26                                 

2011/12:279 av Josefin Brink (V)

Egenintresse i regeringens välfärdsutvecklingsråd

27                                 

2011/12:308 av Lars Johansson (S)

Sammanhållet program för gruvnäring

2011/12:311 av Karin Åström (S)

Långsiktig hållbarhet i tillväxten

2011/12:314 av Tomas Nilsson (S)

Jämställdheten inom gruvnäringen

     

    

                                   ______________________________