Tisdag den 9 april 2019

Föredragningslista 2018/19:75

Föredragningslista

2018/19:75

Tisdagen den 9 april 2019

Kl.

13.00

Arbetsplenum

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Meddelande om debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande

1

Onsdagen den 10 april kl. 13.00

Meddelande om frågestund

2

Torsdagen den 11 april kl. 14.00

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2018/19:28 Torsdagen den 4 april

FöU

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

4

2018/19:173 av Jens Holm (V)
Arlandas expansion och klimatet

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Försvarsutskottets betänkanden

5

Bet. 2018/19:FöU7 Civilt försvar och krisberedskap

37 res. (M, SD, C, KD, L)

6

Bet. 2018/19:FöU8 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

11 res. (M, SD, C, V, KD)

Civilutskottets betänkanden

7

Bet. 2018/19:CU7 Familjerätt

33 res. (M, SD, C, V, KD, L)

8

Bet. 2018/19:CU11 Bostadspolitik

19 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Ärenden för debatt
avgörs torsdagen den 11 april
Gemensam debatt bet. 2018/19:SfU16, 2018/19:SfU17, 2018/19:SfU18 och 2018/19:SfU19

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

9

Bet. 2018/19:SfU16 Migration och asylpolitik

49 res. (M, SD, C, V, KD, L)

10

Bet. 2018/19:SfU17 Anhöriginvandring

7 res. (M, SD, C, V, KD)

11

Bet. 2018/19:SfU18 Arbetskraftsinvandring

20 res. (M, SD, KD, L)

12

Bet. 2018/19:SfU19 Medborgarskap

11 res. (M, SD, V, KD, L)

13

Bet. 2018/19:SfU23 Avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Per Bolund (MP)

14

2018/19:146 av Larry Söder (KD)
Reformer för att möjliggöra att äga sin egen bostad

15

2018/19:147 av Larry Söder (KD)
Oklara besked om kreditrestriktioner

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

16

2018/19:169 av Ludvig Aspling (SD)
International Centre for Trade and Sustainable Development

Statsrådet Jennie Nilsson (S)

17

2018/19:168 av Elin Segerlind (V)
Missförhållanden i kycklingindustrin

_________________________