Tisdag den 6 februari 2018

Föredragningslista 2017/18:67

Föredragningslista

2017/18:67

Tisdagen den 6 februari 2018

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 16 januari

Anmälan om ersättare

2

Erik Slottner (KD) som ersättare fr.o.m. den 5 februari t.o.m. den 30 juni under Désirée Pethrus (KD) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

3

Erik Slottner (KD) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden fr.o.m. i dag t.o.m. den 30 juni

Meddelande om frågestund

4

Torsdagen den 8 februari kl. 14.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

5

2017/18:336 av Maria Stockhaus (M)
Ersättning till skolor på lika villkor

6

2017/18:354 av Rossana Dinamarca (V)
Försäkringskassans bedömningar

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Trafikutskottets betänkande

7

Bet. 2017/18:TU7 Några frågor om alkolås

2 res. (S, MP, V)

Konstitutionsutskottets betänkanden

8

Bet. 2017/18:KU19 Ökad insyn i partiers finansiering

5 res. (M, SD, C, L, KD)

9

Bet. 2017/18:KU35 Valfrågor

2 res. (SD, C, V)

10

Bet. 2017/18:KU7 Tystnadsplikt i riksdagen

11

Bet. 2017/18:KU29 Trossamfund och begravningsfrågor

3 res. (M, C, V, L, KD)

12

Bet. 2017/18:KU31 Massmediefrågor

4 res. (SD, C)

Utbildningsutskottets betänkande

13

Bet. 2017/18:UbU9 Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv

6 res. (M, C, L, KD)

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

14

Bet. 2017/18:SfU10 Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning – genomförande av ICT-direktivet

2 res. (SD)

15

Bet. 2017/18:SfU11 Riksrevisionens rapport om pensionssystemets årsredovisning

16

Bet. 2017/18:SfU13 Riksrevisionens rapport om bostadsbidraget

1 res. (SD)

17

Bet. 2017/18:SfU14 Riksrevisionens rapport om kommunersättningar för migration och integration

1 res. (C)

Kulturutskottets betänkande

18

Bet. 2017/18:KrU4 Radio och tv i allmänhetens tjänst

1 res. (SD)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Utrikesminister Margot Wallström (S)

19

2017/18:352 av Jonas Sjöstedt (V)
Turkiets invasion av Afrin
2017/18:331 av Amineh Kakabaveh (V)
Turkiets hot mot Afrin och kurderna i Rojavaprovinsen i Syrien
2017/18:333 av Jabar Amin (MP)
Den turkiska militära aggressionen i norra Syrien

Statsrådet Per Bolund (MP)

20

2017/18:332 av Saila Quicklund (M)
Kontanter som en del av vår civila beredskap
2017/18:351 av Lotta Finstorp (M)
Kontanthantering under kris

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

21

2017/18:282 av Lars Beckman (M)
Lantmäteriets handläggningstider

22

2017/18:290 av Lars Beckman (M)
Kommunal lantmäterimyndighet

23

2017/18:329 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Boverkets föreskrifter om vedspisar

Statsrådet Heléne Fritzon (S)

24

2017/18:348 av Andreas Carlson (KD)
Migrationsverkets benämning av kristna församlingar

Statsrådet Tomas Eneroth (S)

25

2017/18:287 av Johan Hultberg (M)
Körkort för diabetiker

26

2017/18:292 av Erik Ottoson (M)
Uppföljning av kollektivtrafiklagen

27

2017/18:338 av Jens Holm (V)
Arlandas expansionsplaner och påverkan på klimatet

28

2017/18:339 av Edward Riedl (M)
Svarta körskolor
2017/18:340 av Edward Riedl (M)
Krafttag mot svarta körskolor
2017/18:342 av Edward Riedl (M)
Antalet handledartillstånd

29

2017/18:341 av Edward Riedl (M)
Kvarkenfärjan

30

2017/18:343 av Edward Riedl (M)
Säkerhet inom flygledning
2017/18:344 av Edward Riedl (M)
Besparingar kring fjärrstyrning
2017/18:346 av Edward Riedl (M)
Ökad sårbarhet vid centraliserad flygledning

31

2017/18:345 av Edward Riedl (M)
Snöröjning i Norrland

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.