Tisdag den 5 november 2019

Föredragningslista 2019/20:27

Föredragningslista

2019/20:27

Tisdagen den 5 november 2019

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 8, torsdagen den 10, fredagen den 11, tisdagen den 15, onsdagen den 16, torsdagen den 17 ochfredagen den 18 oktober

Anmälan om ny riksdagsledamot

2

Camilla Hansén (MP) fr.o.m. den 4 november

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

3

Ola Möller (S) fr.o.m. den 4 november
Därmed upphörde Lena Emilssons (S) uppdrag som ersättare

Avsägelse

4

Janine Alm Ericson (MP) som ersättare i riksdagsstyrelsen

Anmälan om kompletteringsval

5

Camilla Hansén (MP) som ledamot i konstitutionsutskottet

6

Janine Alm Ericson (MP) som ledamot i riksdagsstyrelsen

Anmälan om gruppledare för partigrupp

7

Janine Alm Ericson (MP) fr.o.m. den 4 november

Meddelande om frågestund

8

Torsdagen den 7 november kl. 14.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

9

2019/20:45 av Alexandra Anstrell (M)
Striktare EU-direktiv för körkort för tunga fordon

10

2019/20:73 av Lars Beckman (M)
Närhet till samhällsservice

11

2019/20:74 av Katarina Brännström (M)
Brott mot välfärden

12

2019/20:76 av Ulla Andersson (V)
Kronofogdemyndighetens nedläggning av lokala kontor

13

2019/20:78 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Avfallsförbränningsskatt och kraftvärmens konkurrenskraft

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Statsrådet Mikael Damberg (S)

14

2019/20:16 av David Josefsson (M)
Det ökande antalet sprängdåd i Sverige

15

2019/20:49 av Ludvig Aspling (SD)
Rättsstatens principer

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

16

2019/20:54 av Sara Gille (SD)
Tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap
2019/20:55 av Sara Gille (SD)
Förtryck och våld i hederns namn

17

2019/20:56 av Mikael Eskilandersson (SD)
Stöd till barn vid vårdnadstvister
2019/20:65 av Maria Stockhaus (M)
Vårdnadsutredningen

18

2019/20:57 av Mikael Eskilandersson (SD)
Ställföreträdarregister och samhällets ansvar

19

2019/20:58 av Mikael Eskilandersson (SD)
Kusiners arvsrätt

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

20

2019/20:66 av Ludvig Aspling (SD)
Terrorpropaganda, antisemitism och korruption hos Unrwa

Statsrådet Jennie Nilsson (S)

21

2019/20:53 av Magnus Oscarsson (KD)
Antalet mjölkbönder

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

22

2019/20:47 av Mats Green (M)
Januariöverenskommelsen och Arbetsförmedlingen

23

2019/20:48 av Mats Green (M)
Utvecklingsåret

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.