Tisdag den 5 februari 2019

Föredragningslista 2018/19:47

Föredragningslista

2018/19:47

Tisdagen den 5 februari 2019

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet måndagen den 14 och onsdagen den 16 januari

 

 

Anmälan om nya riksdagsledamöter

 

2

Linus Sköld (S) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 31 januari

 

3

Per Söderlund (SD) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 februari

 

 

Anmälan om ordförande i utskott

 

4

Gunilla Svantorp (S) som ordförande i utbildningsutskottet fr.o.m. den 31 januari

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

5

Marie Axelsson (S) som suppleant i försvarsutskottet och utbildningsutskottet fr.o.m. i dag t.o.m. den 31 juni under Alexandra Völkers (S) ledighet

 

 

Meddelande om frågestund

 

6

Torsdagen den 7 februari kl. 14.00

 


 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

7

2018/19:4 av Kerstin Lundgren (C)
Utvecklingen i Venezuela

 

8

2018/19:5 av Allan Widman (L)
Konventionen om förbud mot kärnvapen

 

9

2018/19:10 av Allan Widman (L)
Solidaritet med Storbritannien

 

10

2018/19:21 av Ludvig Aspling (SD)
Venezuela

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av skr. 2018/19:34 Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre

 

11

2018/19:3019 av Michael Anefur m.fl. (KD)

SoU

12

2018/19:3020 av Anders W Jonsson och Sofia Nilsson (båda C)

SoU

13

2018/19:3021 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD)

SoU

14

2018/19:3022 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

SoU

15

2018/19:3023 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

SoU

 

Ärende för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande

 

16

Bet. 2018/19:FiU6 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017

1 res. (V)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

17

2018/19:6 av Hampus Hagman (KD)
Moms på inhyrd personal

 

18

2018/19:20 av Mikael Oscarsson (KD)
Gåvoavdraget

 


 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

19

2018/19:1 av Allan Widman (L)
Försvarsgarantier mellan Sverige och USA

 

 

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

20

2018/19:2 av Roger Haddad (L)
Lärarbristen och andelen behöriga lärare

 

21

2018/19:9 av Jimmy Loord (KD)
Regeringens utbildningspolitik och Europakonventionen

 

 

Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

22

2018/19:22 av Lars Beckman (M)
Vinterväghållningen

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.