Tisdag den 5 december 2017

Föredragningslista 2017/18:43

Föredragningslista

2017/18:43

Tisdagen den 5 december 2017

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 14 och onsdagen den 15 november

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2017/18:172 av Lars-Arne Staxäng (M)
Ett utvidgat tjänstemannaansvar

3

2017/18:195 av John Widegren (M)
Stärkt äganderätt och näringsfrihet

4

2017/18:212 av Edward Riedl (M)
Skrotbilar

5

2017/18:246 av Jens Holm (V)
Sanktionsavgift vid kemikaliebrott

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Justitieutskottets betänkande

6

Bet. 2017/18:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

54 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD, -)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

7

Bet. 2017/18:UFöU3 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen

1 res. (SD, V)

Utrikesutskottets betänkande

8

Bet. 2017/18:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

17 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Näringsutskottets betänkande

9

Bet. 2017/18:NU3 Utgiftsområde 21 Energi

1 res. (SD)

Konstitutionsutskottets betänkande

10

Bet. 2017/18:KU6 En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige

2 res. (V)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

11

2017/18:177 av Christian Holm Barenfeld (M)
Arbetsmarknadsutbildningar
2017/18:179 av Christian Holm Barenfeld (M)
Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning

12

2017/18:181 av Christian Holm Barenfeld (M)
Jobbklyftan mellan inrikes- och utrikesfödda
2017/18:186 av Christian Holm Barenfeld (M)
Nya reformer för arbetsmarknaden

13

2017/18:196 av Lars Hjälmered (M)
Försämrad konkurrenskraft för näringslivet
2017/18:197 av Lars Hjälmered (M)
Regeringens hantering av hamnproblemen i Göteborg
2017/18:198 av Lars Hjälmered (M)
Förlorade transoceana direktanlöp av fartyg till Göteborg
2017/18:204 av Lars Hjälmered (M)
Miljöeffekter av hamnproblemen i Göteborg
2017/18:220 av Jessika Roswall (M)
Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

14

2017/18:146 av Åsa Coenraads (M)
En djurskyddsproposition

Socialminister Annika Strandhäll (S)

15

2017/18:124 av Lotta Finstorp (M)
Konsekvenser av slopad skattefrihet för hälso- och sjukvård

16

2017/18:137 av Johan Forssell (M)
Försäkringskassans bedömningar vid tidsgränserna
2017/18:160 av Helena Bonnier (M)
Tidsgränserna i rehabiliteringskedjan

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

17

2017/18:156 av Eva Lohman (M)
Utredningen om bättre skydd mot diskriminering

18

2017/18:157 av Eva Lohman (M)
Barn med funktionsvariationer på kulturskolan

19

2017/18:178 av Olof Lavesson (M)
Framtiden för den statliga filmpolitiken

20

2017/18:180 av Christian Holm Barenfeld (M)
Framtiden för public service

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

21

2017/18:154 av Isabella Hökmark (M)
Förutsättningarna för dataspelsnäringen

22

2017/18:159 av Helena Bonnier (M)
Fler enkla jobb

Statsrådet Heléne Fritzon (S)

23

2017/18:134 av Johan Forssell (M)
Arbetet med återvändande

24

2017/18:135 av Johan Forssell (M)
Unga utan asylskäl

25

2017/18:140 av Lotta Finstorp (M)
Migrationsverkets skulder till kommunerna

26

2017/18:171 av Boriana Åberg (M)
Migrationsverkets skulder till kommunerna

27

2017/18:183 av Christina Höj Larsen (V)
Utvärdering av den tillfälliga lagen

28

2017/18:200 av Christian Holm Barenfeld (M)
Asylsökandes rätt att välja handläggare efter kön

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.