Tisdag den 26 september 2017

Föredragningslista 2017/18:10

Föredragningslista

2017/18:10

Tisdagen den 26 september 2017

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Meddelande om parentation

1

Onsdagen den 27 september kl. 16.00 för att hedra minnet av riksdagsledamoten Börje Vestlund

Ansökan om ledighet

2

Stig Henriksson (V) har ansökt om ledighetfr.o.m. den 29 oktober till och med den 11 februari 2018

Meddelande om frågestund

3

Torsdagen den 28 september kl. 14.00

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

4

2017/18:2 av Maria Malmer Stenergard (M)
Stranderosion

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

5

Bet. 2017/18:FiU12 Riksrevisionens rapport om svenska myndigheters beredskap inför brexit-omröstningen

6

Bet. 2017/18:FiU8 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

3 res. (M)

Socialutskottets betänkande

7

Bet. 2017/18:SoU2 Vissa frågor om läkemedelsregistret

1 res. (S, MP, V)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

8

Bet. 2017/18:MJU4 Bränslekvalitetsdirektivets specificerade rapporteringskrav och utsläppsmål

Socialförsäkringsutskottets betänkande

9

Bet. 2017/18:SfU5 Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs

1 res. (V)

Skatteutskottets betänkande

10

Bet. 2017/18:SkU2 Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser

Debatt med anledning av interpellationssvar

Socialminister Annika Strandhäll (S)

11

2016/17:619 av Jeff Ahl (SD)
Dödsfall i sjukvården

12

2016/17:621 av Lotta Finstorp (M)
Brister i Försäkringskassans arbete

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

13

2016/17:625 av Maria Stockhaus (M)
Vinstbegränsning i skolan

Statsrådet Tomas Eneroth (S)

14

2016/17:603 av Per Klarberg (SD)
Terrorhot mot järnvägen

15

2016/17:609 av Mikael Oscarsson (KD)
Sjöfartsverkets möjligheter att stödja Försvarsmakten

_________________________