Tisdag den 26 juni 2018

Föredragningslista 2017/18:138

Föredragningslista

2017/18:138

Tisdagen den 26 juni 2018

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 5 juni

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

2

2017/18:59 Tisdagen den 12 juni

KU

3

2017/18:33 Tisdagen den 19 juni

SkU

4

2017/18:39 Torsdagen den 14 juni

UbU

5

2017/18:39 Torsdagen den 14 juni

AU

Anmälan om uteblivet svar på interpellation

6

2017/18:573 av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot heltäckande slöja

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

7

2017/18:FPM113 Revidering av EU:s VIS förordning COM(2018) 302

SfU

8

2017/18:FPM117 Meddelande om automatiserade fordon COM(2018) 283

TU

9

2017/18:FPM118 Ändringar i förordningen om tilläggsskydd för läkemedel COM(2018) 317

NU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2017/18:266 En ny regional planering

10

2017/18:4202 av Ola Johansson m.fl. (C, KD, M)

CU

11

2017/18:4203 av Robert Hannah m.fl. (L)

CU

12

2017/18:4204 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

CU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Isabella Lövin (MP)

13

2017/18:577 av Jens Holm (V)
Förslag från klimatriksdagen

Utrikesminister Margot Wallström (S)

14

2017/18:570 av Markus Wiechel (SD)
Sveriges stöd till turkstödda rebeller

15

2017/18:572 av Jeff Ahl (-)
Diplomatiska markeringar för yttrandefriheten

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.