Tisdag den 24 november 2015

Föredragningslista 2015/16:32

Föredragningslista

2015/16:32

Tisdagen den 24 november 2015

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Protokollet från sammanträdet tisdagen den 10 november

Anmälan om byte av partinamn och partibeteckning

2

Folkpartiet Liberalerna (FP)har anmält attpartiet har bytt namn till Liberalerna (L)

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2015/16:147 av Karin Enström (M)
Kabinettssekreterarens besök i Moskva

4

2015/16:150 av Mathias Sundin (L)
Fördömanden av attacker mot civila israeler

5

2015/16:156 av Magnus Oscarsson (KD)
Moderata krafter i Palestina

6

2015/16:167 av Penilla Gunther (KD)
Flygskatt i stället för utveckling av biobränsle

7

2015/16:168 av Elisabeth Svantesson (M)
Sociala företag

8

2015/16:194 av Ellen Juntti (M)
Fler poliser i utsatta områden

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

9

2015/16:49 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under år 2014

JuU

Motion

med anledning av skr. 2015/16:34 Riksrevisionens rapport Arktiska rådet - vad Sverige kan göra för att möta rådets utmaningar

10

2015/16:3268 av Kerstin Lundgren (C)

UU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkande

11

Bet. 2015/16:FiU1 Statens budget 2016 – Rambeslutet

10 res. (M, SD, C, FP, KD)

Utrikesutskottets betänkanden och utlåtande

12

Utl. 2015/16:UU6 På väg mot ett nytt partnerskap mellan Europeiska unionen och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet efter 2020

13

Bet. 2015/16:UU7 Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer

1 res. (SD)

14

Bet. 2015/16:UU8 Internationella klimatfrågor och hållbar utveckling m.m.

1 res. (C)

Utbildningsutskottets betänkande

15

Bet. 2015/16:UbU5 Internationella skolor

1 res. (V)

Interpellationssvar

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

16

2015/16:172 av Jens Holm (V)
Nya åtgärder inför klimattoppmötet i Paris

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

17

2015/16:161 av Maria Malmer Stenergard (M)
Förslaget på övergång från traditionsprincip till avtalsprincip

18

2015/16:162 av Jörgen Warborn (M)
Lagförslag vid rundabordssamtal om piratkopiering

19

2015/16:171 av Boriana Åberg (M)
Regeringens hantering av flyktingkrisen

20

2015/16:173 av Torbjörn Björlund (V)
Situationen för statslösa asylsökande palestinier i Sverige

Statsrådet Åsa Regnér (S)

21

2015/16:77 av Christina Örnebjär (L)
Ensamkommande barn som försvinner

22

2015/16:130 av Niklas Wykman (M)
Statens kostnadstäckning av kommunal vård och omsorg

23

2015/16:135 av Bengt Eliasson (L)
Efterskottsbetalning av assistansersättning

24

2015/16:140 av Lars-Arne Staxäng (M)
Högre kvalitet i hemtjänsten

Finansminister Magdalena Andersson (S)

25

2015/16:92 av Anette Åkesson (M)
Framtidens svenska framgångshistorier

26

2015/16:93 av Anette Åkesson (M)
Vad medborgarna får för sina skattepengar

27

2015/16:139 av Fredrik Schulte (M)
Finansministerns bristande kontroll över offentliga finanser

28

2015/16:169 av Helena Bouveng (M)
Produktiva skattereformer

29

2015/16:174 av Fredrik Schulte (M)
Ytterligare skattehöjningar på grund av flyktingmottagandet

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.