Tisdag den 23 juni 2015

Föredragningslista 2014/15:120

Föredragningslista

2014/15:120

Tisdagen den 23 juni 2015

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Ansökan om ledighet

1

Per Olsson (MP) fr.o.m. den 15 september 2015 t.o.m. den 24 september 2018

Anmälan om ersättare

2

Ulrika Heindorff (M) som ersättare fr.o.m. den 28 september t.o.m. den 31 december under Jonas Jacobsson Gjörtlers (M) ledighet

Utökning av antalet suppleanter

3

Från 59 till 60 i EU-nämnden

Val av extra suppleant

4

Cecilie Tenfjord-Toftby (M) som suppleanti EU-nämnden

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

5

2014/15:693 av Runar Filper (SD)
Svensk kultur

6

2014/15:702 av Johan Forssell (M)
Uppenbart ogrundade ansökningar

Interpellationssvar

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

7

2014/15:643 av Daniel Bäckström (C)
Osäkerhet kring ansökningar om jordbruksstöd

Finansminister Magdalena Andersson (S)

8

2014/15:697 av Erik Andersson (M)
Besked om restaurangmomsen

9

2014/15:698 av Erik Andersson (M)
Effektivitet och god hushållning med skattebetalarnas pengar

10

2014/15:700 av Erik Andersson (M)
Regeringens nya skatt på grön el- och solcellsanläggningar

11

2014/15:701 av Helena Bouveng (M)
Utvärdering av sänkningen av arbetsgivaravgifterna

12

2014/15:705 av Helena Bouveng (M)
Effekter av regeringens politik på kvinnors yrkesliv

Statsrådet Anna Johansson (S)

13

2014/15:553 av Edward Riedl (M)
Utjämningssystem för kostnader för säkerhetspersonal på flygplatser

14

2014/15:660 av Jessica Rosencrantz (M)
Infrastrukturpropositionen 2016

15

2014/15:662 av Jessica Rosencrantz (M)
Infrastrukturministerns syn på riksintresset Bromma flygplats

16

2014/15:663 av Erik Ottoson (M)
Behovet av lagstiftning då antalet drönare ökar i det svenska luftrummet

17

2014/15:677 av Christian Holm (M)
SJ:s trafik på sträckan Oslo–Stockholm

18

2014/15:678 av Lars-Axel Nordell (KD)
Sjösäkerheten på Hjälmaren

19

2014/15:679 av Nina Lundström (FP)
Cykelstråk

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

20

2014/15:587 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Åtgärder för svagpresterande skolor

21

2014/15:656 av Maria Stockhaus (M)
Möjlighet till fjärrundervisning

_________________________