Tisdag den 22 september 2015

Föredragningslista 2015/16:6

Föredragningslista

2015/16:6

Tisdagen den 22 september 2015

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

1

2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016
Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor
Utgiftsområde 1
Utgiftsområde 2 och 25-27
Utgiftsområde 3
Utgiftsområde 4
Utgiftsområde 5 och 7
Utgiftsområde 6
Utgiftsområde 8 och 10-12
Utgiftsområde 9
Utgiftsområde 13 och 14
Utgiftsområde 15 och 16
Utgiftsområde 17
Utgiftsområde 18
Utgiftsområde 19, 21 och 24
Utgiftsområde 20 och 23
Utgiftsområde 22

FiU
FiU
KU
FiU
SkU
JuU
UU
FöU
SfU
SoU
AU
UbU
KrU
CU
NU
MJU
TU

2

2015/16:2 Höständringsbudget för 2015

FiU

Interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

3

2014/15:763 av Mikael Oscarsson (KD)
Långsiktig bekämpning av stickmyggor

Utrikesminister Margot Wallström (S)

4

2014/15:650 av Kerstin Lundgren (C)
Strategi för Arktis

5

2014/15:687 av Jeff Ahl (SD)
Åtgärd för att mildra den diplomatiska skymfen mot Finland

Statsrådet Isabella Lövin (MP)

6

2014/15:649 av Robert Hannah (FP)
Svenskt bistånd till den assyriska folkgruppen i Irak

Finansminister Magdalena Andersson (S)

7

2014/15:722 av Niklas Wykman (M)
Tydliga besked om skatterna

8

2014/15:724 av Niklas Wykman (M)
Tydlig minskning av arbetslösa ungdomar

9

2014/15:743 av Aron Modig (KD)
Höjda skatter på bensin och diesel
2014/15:764 av Maria Malmer Stenergard (M)
Bensinskatten

10

2014/15:748 av Rickard Nordin (C)
Skattebefrielse för biodrivmedel

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

11

2014/15:723 av Niklas Wykman (M)
Sanningen om förtidspensioneringarna

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

12

2014/15:632 av Hans Rothenberg (M)
Rimliga villkor för välfärdsföretag
2014/15:667 av Isabella Hökmark (M)
Välfärdssektorn och kvinnors företagande

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.