Tisdag den 19 september 2017

Föredragningslista 2017/18:6

Föredragningslista

2017/18:6

Tisdagen den 19 september 2017

Kl.

13.00

Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

1

Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Meddelande om frågestund

2

Torsdagen den 21 september kl. 14.00

Meddelande om partiledardebatt

3

Onsdagen den 11 oktober kl. 9.00

Utökning av antalet suppleanter

4

Från 27 till 28 i skatteutskottet

5

Från 27 till 28 i justitieutskottet

6

Från 25 till 26 i civilutskottet

7

Från 29 till 30 i utbildningsutskottet

Val av extra suppleanter

8

Ingemar Nilsson (S) som suppleant i skatteutskottet

9

Sultan Kayhan (S) som suppleant i justitieutskottet

10

Anders Österberg (S) som suppleant i civilutskottet

11

Ingela Nylund Watz (S) som suppleant i utbildningsutskottet

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

12

2016/17:625 av Maria Stockhaus (M)
Vinstbegränsning i skolan

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

13

2017/18:FPM2 Ändring av programmet Kreativa Europa 2014-2020 KOM(2017) 385

KrU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Miljöminister Karolina Skog (MP)

14

2016/17:622 av Johan Hultberg (M)
Elfordonspremie

Statsrådet Tomas Eneroth (S)

15

2016/17:606 av Peter Helander (C)
Trafikplikt på flyglinjen Mora-Arlanda

16

2016/17:611 av Anders Åkesson (C)
Tyngre lastbilar på det svenska vägnätet

17

2016/17:612 av Kerstin Lundgren (C)
Körkortsförnyelse för svenskar i internationell tjänst

18

2016/17:616 av Daniel Bäckström (C)
Flyglinjen Torsby–Hagfors–Arlanda

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.