Tisdag den 19 maj 2020

Föredragningslista 2019/20:122

Föredragningslista

2019/20:122

Tisdagen den 19 maj 2020

Kl.

09.00

Bordläggningsplenum

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena måndagen den 27, tisdagen den 28, onsdagen den 29 och torsdagen den 30 april

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

2

Sanne Lennström (S) fr.o.m. den 18 maj
Därmed upphörde Inga-Lill Sjöbloms (S) uppdrag som ersättare

Anmälan om kompletteringsval

3

Sanne Lennström (S) som suppleant i konstitutionsutskottet, finansutskottet, skatteutskottet, utrikesutskottet, försvarsutskottet, socialförsäkringsutskottet, socialutskottet, kulturutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet, arbetsmarknadsutskottet samt EU-nämnden

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2019/20:166 Extra ändringsbudget för 2020 – Fler kraftfulla åtgärder med anledning av coronaviruset

4

2019/20:3616 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

FiU

5

2019/20:3617 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

FiU

6

2019/20:3618 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

FiU

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.