Tisdag den 17 september 2019

Föredragningslista 2019/20:5

Föredragningslista

2019/20:5

Tisdagen den 17 september 2019

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Meddelande om frågestund

1

Torsdagen den 19 september kl. 14.00

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2019/20:01 Torsdagen den 12 september

UbU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

3

COM(2019) 620 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 573/2014/EU om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den

7 november 2019

AU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

4

2018/19:311 av Alexandra Anstrell (M)
Ändamålsenligt materiel för kvinnor i försvaret

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

5

2018/19:316 av Mikael Damsgaard (M)
Kostnadsutjämningsutredningen

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.