Tisdag den 17 maj 2016

Föredragningslista 2015/16:106

Föredragningslista

2015/16:106

Tisdagen den 17 maj 2016

Kl.

13.00

Aktuell debatt

Interpellationssvar

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

1

Aktuell debatt om förutsättningar för fler snabbväxande företag i Sverige

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 26 april

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2015/16:601 av Hans Rothenberg (M)
Kraftig ökning av klotter

4

2015/16:622 av Pia Nilsson (S)
Trafikpolisens utveckling

5

2015/16:625 av Anders Forsberg (SD)
Artskyddsförordningen

6

2015/16:633 av Saila Quicklund (M)
Otillåtna substanser i kosttillskott

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Civilutskottets betänkanden

7

Bet. 2015/16:CU19 Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt

7 res. (M, SD, C, V, L, KD)

8

Bet. 2015/16:CU21 Revisorer och revision

1 res. (SD, C)

Konstitutionsutskottets betänkanden

9

Bet. 2015/16:KU22 Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden

10

Bet. 2015/16:KU24 Vissa begravningsfrågor

3 res. (SD, C, L)

Justitieutskottets betänkanden och utlåtande

11

Bet. 2015/16:JuU28 Utökade möjligheter till förverkande

12

Bet. 2015/16:JuU29 Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning

13

Bet. 2015/16:JuU30 Ny påföljd efter tidigare dom

14

Utl. 2015/16:JuU32 Åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism

15

Bet. 2015/16:JuU33 Informationsutbyte med USA

1 res. (V)

Socialutskottets betänkanden

16

Bet. 2015/16:SoU11 Sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

17

Bet. 2015/16:SoU12 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

2 res. (V)

Utrikesutskottets betänkande

18

Bet. 2015/16:UU20 Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan

Interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

19

2015/16:614 av Jens Holm (V)
Åtgärder och styrmedel för minskade utsläpp

Utrikesminister Margot Wallström (S)

20

2015/16:562 av Robert Hannah (L)
Erkännande av seyfo – folkmordet på armenierna

21

2015/16:593 av Sofia Damm (KD)
Unesco-resolution om Tempelberget och Klagomuren

22

2015/16:623 av Hans Wallmark (M)
Sverige och Natos toppmöte i Warszawa

Statsrådet Anders Ygeman (S)

23

2015/16:559 av Stig Henriksson (V)
Sveriges relation till Natos propagandacentral StratCom
2015/16:568 av Hans Wallmark (M)
Fördröjt svenskt medlemskap i Stratcom

24

2015/16:566 av Sten Bergheden (M)
Nykterhetskontroller

Statsrådet Per Bolund (MP)

25

2015/16:531 av Niklas Wykman (M)
Statliga bankgarantier

26

2015/16:603 av Hans Rothenberg (M)
Permanenta undantag i detaljplaner

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

27

2015/16:574 av Niklas Wykman (M)
Vattenfall och tyskt brunkol
2015/16:575 av Niklas Wykman (M)
Vattenfalls ägarsamordning
2015/16:578 av Niklas Wykman (M)
Vattenfalls koldioxidavtryck
2015/16:579 av Niklas Wykman (M)
Vattenfalls avyttring

28

2015/16:576 av Magnus Oscarsson (KD)
Bredband och telefoni i hela Sverige

29

2015/16:606 av Niklas Wykman (M)
Vattenfalls inköp av kol

30

2015/16:626 av Jens Holm (V)
TTIP och miljön

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

31

2015/16:584 av Helena Bouveng (M)
Biomomsen

32

2015/16:617 av Isabella Hökmark (M)
Förutsättningar för fristående kultur

33

2015/16:619 av Tobias Billström (M)
Inbjudningar till Salman al-Ouda

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.