Tisdag den 13 april 2021

Föredragningslista 2020/21:106

Föredragningslista

2020/21:106

Tisdagen den 13 april 2021

Kl.

10.00

 

Bordläggning

 

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 23 mars

 

 

Avsägelser

 

2

Mattias Karlsson i Luleå (M) som ledamot i finansutskottet och som suppleant i socialförsäkringsutskottet

 

3

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) som ledamot i socialförsäkringsutskottet

 

4

Magdalena Schröder (M) som suppleant i finansutskottet, utrikesutskottet och försvarsutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

5

Magdalena Schröder (M) som ledamot i finansutskottet

 

6

Mattias Karlsson i Luleå (M) som ledamot i socialförsäkringsutskottet och som suppleant i finansutskottet

 

7

Helena Antoni (M) som suppleant i utrikesutskottet och försvarsutskottet 

 

8

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) som suppleant i socialförsäkringsutskottet 

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

9

2020/21:24 Torsdagen den 25 februari

NU

10

2020/21:26 Tisdagen den 2 mars

TU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

11

2020/21:614 av Jens Holm (V)
Den nationella planen för transportinfrastruktur

 

12

2020/21:637 av Martina Johansson (C)
Beredskapsflygplatser

 

 

Anmälan om återkallelse av proposition

 

 

Skrivelse

 

13

2020/21:179 Återkallelse av regeringens proposition 2020/21:48 Organdonation
Motionstiden utgår den 20 april

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2020/21:132 En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025

 

14

2020/21:3929 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

SoU

15

2020/21:3936 av Christina Östberg m.fl. (SD)

SoU

16

2020/21:3940 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

SoU

17

2020/21:3943 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

SoU

18

2020/21:3952 av Pia Steensland m.fl. (KD)

SoU

19

2020/21:3958 av Sofia Nilsson m.fl. (C)

SoU

 

med anledning av prop. 2020/21:159 Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten

 

20

2020/21:3921 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD)
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

SfU

21

2020/21:3930 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

SfU

22

2020/21:3948 av Hans Eklind m.fl. (KD)
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

SfU

23

2020/21:3955 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

SfU

 

med anledning av prop. 2020/21:166 Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset

 

24

2020/21:3978 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

FiU

 

med anledning av skr. 2020/21:117 Riksrevisionens rapport om Sidas garantiverksamhet

 

25

2020/21:3897 av Hans Wallmark m.fl. (M)

UU

26

2020/21:3902 av Mats Nordberg m.fl. (SD)

UU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

27

Bet. 2020/21:SfU18 Arbetskraftsinvandring

18 res. (M, SD, V, KD, L)

28

Bet. 2020/21:SfU20 Migration och asylpolitik

51 res. (M, SD, V, KD, L)

 

Skatteutskottets betänkande

 

29

Bet. 2020/21:SkU36 Anpassning av lagen om omställningsstöd

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

30

Bet. 2020/21:AU8 Arbetsrätt

24 res. (M, SD, C, V, KD, L)

31

Bet. 2020/21:AU9 Integration

22 res. (M, SD, C, V, KD, L)

32

Bet. 2020/21:AU10 Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

23 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

33

Bet. 2020/21:UbU12 Grundläggande om utbildning

15 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

34

Bet. 2020/21:MJU14 Kemikaliepolitik

23 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Kl. 13.00 Interpellationssvar

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

35

2020/21:595 av Jens Holm (V)
Laddstolpar för elfordon

 

36

2020/21:616 av Lars Hjälmered (M)
Sommarens revision av kärnkraften

 

 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

37

2020/21:552 av Jens Holm (V)
En hållbar återstart av kollektivtrafiken

 

 

Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

38

2020/21:538 av Kjell Jansson (M)
Bottentrålning

 

39

2020/21:547 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fiskeförbud

 

 

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

40

2020/21:591 av Tobias Andersson (SD)
Åtgärder för ett sakligt debattklimat

 

 

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

41

2020/21:537 av Lars Beckman (M)
Aktivitet hos arbetssökande

 

42

2020/21:563 av Lars Beckman (M)
Friår

 

43

2020/21:565 av Saila Quicklund (M)
Den ökande arbetslösheten

 

 

Statsrådet Märta Stenevi (MP)

 

44

2020/21:609 av Lars Beckman (M)
Kommunala lantmäterimyndigheter

 

 

Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

 

45

2020/21:543 av Hans Wallmark (M)
Framtiden för biståndet

 

46

2020/21:544 av Magdalena Schröder (M)
Samverkan mellan humanitärt och långsiktigt utvecklingsbistånd

 

47

2020/21:545 av Magdalena Schröder (M)
Korruption inom biståndet

 

48

2020/21:581 av Amineh Kakabaveh (-)
Åtgärder mot könsstympning i utrikespolitiken

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.