Tisdag den 12 januari 2021

Föredragningslista 2020/21:62

Föredragningslista

2020/21:62

Tisdagen den 12 januari 2021

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

1

2020/21:267 av Arin Karapet (M)
Oberoende internationell utredning om krigsbrott i Nagorno-Karabach

2

2020/21:273 av David Lång (SD)
Ordning i folkbokföringen

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

3

2020/21:80 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 12 januari

TU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Finansminister Magdalena Andersson (S)

4

2020/21:189 av Kjell Jansson (M)
Förstärkning av Tullverket

5

2020/21:186 av Niklas Wykman (M)
Skatteförslagens sysselsättningseffekter

6

2020/21:187 av Helena Bouveng (M)
Problem med klädskatten

7

2020/21:188 av Sofia Westergren (M)
Problem kring samordningsnummer

8

2020/21:222 av Eric Westroth (SD)
Skatten på avfallsförbränning
2020/21:223 av Angelica Lundberg (SD)
Avfallsförbränningsskatten

9

2020/21:246 av Edward Riedl (M)
Ekonomiska krisstöd

10

2020/21:247 av Edward Riedl (M)
Bankskatt

Utrikesminister Ann Linde (S)

11

2020/21:176 av Hans Wallmark (M)
Folkrepubliken Kinas agerande i Hongkong

12

2020/21:250 av Håkan Svenneling (V)
Konvention om förbud mot kärnvapen

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

13

2020/21:238 av Thomas Morell (SD)
Hastighetssänkningar och tillväxten

14

2020/21:241 av Edward Riedl (M)
Tidsplan för Norrbotniabanan

15

2020/21:242 av Malin Höglund (M)
En välfungerande flygplats i Dalarna

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.