Tisdag den 12 februari 2019

Föredragningslista 2018/19:51

Föredragningslista

2018/19:51

Tisdagen den 12 februari 2019

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena måndagen den 21 och tisdagen den 22 januari

Anmälan om ersättare

2

Åsa Hartzell (M)som ersättare fr.o.m. den 25 februari t.o.m. den 10 maj under Lars Hjälmereds (M) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

3

Linus Sköld (S) som suppleant i kulturutskottet

Meddelande om utrikespolitisk debatt

4

Onsdagen den 13 februari kl. 09.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

5

2018/19:7 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Polistätheten

6

2018/19:11 av Alexandra Anstrell (M)
Djurrättsterrorism

7

2018/19:13 av Mikael Oscarsson (KD)
Svensk brandberedskap

8

2018/19:15 av Sten Bergheden (M)
Översyn av vapenlagstiftningen

9

2018/19:23 av Lars Beckman (M)
Samhällets civila beredskap

10

2018/19:26 av Magnus Oscarsson (KD)
Djurrättsmotiverad terrorism

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Utrikesminister Margot Wallström (S)

11

2018/19:5 av Allan Widman (L)
Konventionen om förbud mot kärnvapen
2018/19:28 av Hans Wallmark (M)
Det kommande arbetet med konventionen om förbud mot kärnvapen

12

2018/19:10 av Allan Widman (L)
Solidaritet med Storbritannien

13

2018/19:24 av Magnus Jacobsson (KD)
Visumfrihet inom EU för medborgarna i Kosovo

14

2018/19:29 av Hans Wallmark (M)
Formuleringen om Nato i regeringsförklaringen

Socialminister Lena Hallengren (S)

15

2018/19:14 av Sten Bergheden (M)
Gårdsförsäljning

16

2018/19:31 av Acko Ankarberg Johansson (KD)
En förstärkt nationell cancerstrategi

17

2018/19:42 av Katarina Brännström (M)
Ekonomiskt bistånd på grund av trångboddhet

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

18

2018/19:46 av Mikael Oscarsson (KD)
Samordningen av totalförsvaret

19

2018/19:54 av Alexandra Anstrell (M)
Marinens behov

Statsrådet Per Bolund (MP)

20

2018/19:30 av Larry Söder (KD)
Sänkta trösklar in på bostadsmarknaden

Statsrådet Mikael Damberg (S)

21

2018/19:13 av Mikael Oscarsson (KD)
Svensk brandberedskap

22

2018/19:15 av Sten Bergheden (M)
Översyn av vapenlagstiftningen

23

2018/19:23 av Lars Beckman (M)
Samhällets civila beredskap

24

2018/19:7 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Polistätheten

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

25

2018/19:36 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Tillsatt utredning om vinstförbud i välfärden

Statsrådet Anders Ygeman (S)

26

2018/19:40 av Hans Wallmark (M)
Säkerhetsrutinerna på Svenska kraftnät

Statsrådet Tomas Eneroth (S)

27

2018/19:41 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Mora-Siljan flygplats

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

28

2018/19:33 av Jan Ericson (M)
Skärpta demokrativillkor för bidrag till organisationer

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.