Tisdag den 12 december 2017

Talarlista 2017/18:20171212

Tisdagen den 12 december 2017

Kl.

10.00

Arbetsplenum

15.30

Votering

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

18

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU2

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

1

Lars-Arne Staxäng (M)

8

2

Jennie Åfeldt (SD)

8

3

Solveig Zander (C)

8

4

Rossana Dinamarca (V)

8

5

Barbro Westerholm (L)

8

6

Aron Modig (KD)

8

7

Fredrik Lundh Sammeli (S)

6

8

Rickard Persson (MP)

6

9

Socialminister Annika Strandhäll (S)

10

____

____

1.10

1.10

19

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU3

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1

Helena Bonnier (M)

8

2

Julia Kronlid (SD)

8

3

Solveig Zander (C)

8

4

Rossana Dinamarca (V)

8

5

Emma Carlsson Löfdahl (L)

6

6

Aron Modig (KD)

8

7

Teresa Carvalho (S)

8

8

Rickard Persson (MP)

6

____

____

1.00

2.10

20

Finansutskottets betänkande FiU28

Extra ändringsbudget för 2017 – kapitaltillskott till Postnord AB

1

Åsa Westlund (S)

8

____

____

0.08

2.18

21

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU1

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1

Jesper Skalberg Karlsson (M)

8

2

Martin Kinnunen (SD)

8

3

Kristina Yngwe (C)

8

4

Lars Tysklind (L)

8

5

Lars-Axel Nordell (KD)

8

6

Matilda Ernkrans (S)

8

7

Emma Nohrén (MP)

8

8

Jens Holm (V)

8

9

Miljöminister Karolina Skog (MP)

10

____

____

1.14

3.32

22

Utrikesutskottets betänkande UU3

Riksrevisionens rapport om exportkontrollen av krigsmateriel

0.00

3.32

Totalt anmäld tid 3 tim. 32 min.