Tisdag den 11 januari 2022

Föredragningslista 2021/22:50

Föredragningslista

2021/22:50

Tisdagen den 11 januari 2022

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 30 november samt sammanträdena onsdagen den 1, torsdagen den 2, tisdagen den 7, onsdagen den 8, torsdagen den 9, fredagen den 10, måndagen den 13, tisdagen den 14, onsdagen den 15, torsdagen den 16, fredagen den 17 och måndagen den 20 december 

 

 

Anmälan om ersättare för statsråd

 

2

Sofie Eriksson (S) som ersättare för statsrådet Peter Hultqvist (S) fr.o.m. den 10 januari tills vidare

 

 

Anmälan om ersättare

 

3

Stefan Plath (SD) som ersättare fr.o.m. den 27 december 2021 t.o.m. den 23 januari 2022 under Sara Gilles (SD) ledighet

 

4

Ulrika Karlsson (M) som ersättare fr.o.m. den 10 januari t.o.m. den 9 april under Marta Obminskas (M) ledighet

 

 

Avsägelser

 

5

Anna Sibinska (MP) som ledamot i konstitutionsutskottet 

 

6

Rasmus Ling (MP) som ledamot i justitieutskottet och som suppleant i försvarsutskottet

 

7

Camilla Hansén (MP) som ledamot i utrikesutskottet och som suppleant i konstitutionsutskottet och försvarsutskottet

 

8

Amanda Palmstierna (MP) som ledamot i EU-nämnden och som suppleant i utrikesutskottet

 

9

Annika Hirvonen (MP) som suppleant i utrikesutskottet

 

10

Ida Karkiainen (S) som ledamot i Valprövningsnämnden

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

11

Camilla Hansén (MP) som ledamot i konstitutionsutskottet och som suppleant i utrikesutskottet

 

12

Janine Alm Ericson (MP) som ledamot i finansutskottet och som suppleant i skatteutskottet, justitieutskottet, civilutskottet, utrikesutskottet, försvarsutskottet, utbildningsutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet, arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden

 

13

Martin Marmgren (MP) som ledamot i justitieutskottet och som suppleant i finansutskottet, skatteutskottet, civilutskottet, socialförsäkringsutskottet, socialutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet, arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden

 

14

Maria Ferm (MP) som ledamot i utrikesutskottet och EU-nämnden samt som suppleant i finansutskottet, skatteutskottet, justitieutskottet, civilutskottet, försvarsutskottet, utbildningsutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet 

 

15

Anna Sibinska (MP) som suppleant i konstitutionsutskottet

 

16

Per Bolund (MP) som suppleant i finansutskottet och EU-nämnden

 

17

Rasmus Ling (MP) som suppleant i justitieutskottet

 

18

Anders Frimert (S) som suppleant i näringsutskottet

 

19

Amanda Palmstierna (MP) som suppleant i EU-nämnden

 

20

Stefan Plath (SD) som suppleant i utrikesutskottet, civilutskottet och trafikutskottet fr.o.m. idag t.o.m. den 23 januari under Sara Gilles (SD) ledighet 

 

21

Malin Björk (C) som suppleant i OSSE-delegationen 

 

 

Meddelande om frågestund

 

22

Torsdagen den 13 januari kl. 14.00

 

 

Meddelande om särskild debatt om hedersrelaterat våld och förtryck

 

23

Fredagen den 21 januari kl. 09.00

 

 

Meddelande om särskild debatt om bristande trygghet i skolan

 

24

Tisdagen den 25 januari kl. 13.00

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

25

2021/22:114 av Ludvig Aspling (SD)
Utlokalisering av asylsystemet enligt dansk modell

 

26

2021/22:139 av Lars Beckman (M)
Digital fastighetsbildning

 

27

2021/22:168 av Lotta Olsson (M)
Nordiskt energisamarbete

 

28

2021/22:177 av Eric Westroth (SD)
Ett förändrat reseavdrag

 

29

2021/22:180 av Håkan Svenneling (V)
Kriget i Etiopien

 

30

2021/22:181 av Håkan Svenneling (V)
Turkiets bristande rättsstat och kränkningar av mänskliga rättigheter

 

31

2021/22:186 av Pål Jonson (M)
EU:s strategiska kompass

 

32

2021/22:221 av Håkan Svenneling (V)
Fördraget om icke-spridning av kärnvapen

 

33

2021/22:234 av Lars Beckman (M)
Infrastruktur i Gävleborg

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

34

2021/22:FPM21 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om transporter av avfall COM(2021) 709

MJU

35

2021/22:FPM22 Kommissionens årliga hållbara tillväxtöversikt 2022 COM(2021) 740

FiU

36

2021/22:FPM23 EU:s strategi för jord- och markhälsa för 2030 COM(2021) 699

MJU

37

2021/22:FPM24 Konkurrenspolitiken anpassad för nya utmaningar COM(2021) 713

NU

38

2021/22:FPM25 Tillgängliggörande av produkter på den inre marknaden såväl som export från EU som förknippas med avskogning eller utarmning av skogar COM(2021) 706

MJU

39

2021/22:FPM26 Rekommendationer om operativt polissamarbete COM(2021) 780

JuU

40

2021/22:FPM27 Åtgärder mot transportföretag som underlättar eller ägnar sig åt människohandel eller människosmuggling COM(2021) 753

JuU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

41

2021/22:74 En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 14 januari

FiU

42

2021/22:76 Ändrade regler om säkerställda obligationer
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 14 januari

FiU

43

2021/22:77 Handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 14 januari

NU

 

Skrivelser

 

44

2021/22:63 Riksrevisionens rapport om att bygga nationell försvarsförmåga – statens arbete med att stärka arméstridskrafterna
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 14 januari

FöU

45

2021/22:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 14 januari

FöU

46

2021/22:73 2021 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 14 januari

JuU

47

2021/22:79 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2020
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 14 januari

JuU

 

Framställningar

 

48

2021/22:RS2 Ändringar i ersättningslagen
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna framställning
Motionstiden utgår den 14 januari

KU

49

2021/22:RS5 Kompletteringar till regelverket om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna framställning
Motionstiden utgår den 14 januari

KU

50

2021/22:RS6 Riksdagen under coronapandemin 2020
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna framställning
Motionstiden utgår den 14 januari

KU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Finansminister Mikael Damberg (S)

 

51

2021/22:152 av Niklas Wykman (M)
Skatter och tillväxt

 

52

2021/22:153 av Kjell Jansson (M)
Återinförd fastighetsskatt
2021/22:161 av Niklas Wykman (M)
Fastighetsskatten

 

53

2021/22:154 av Boriana Åberg (M)
Återinförande av skatter

 

 

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

 

54

2021/22:197 av Ulrik Bergman (M)
Kommuners vetorätt gällande vindkraftverk
2021/22:239 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Slopandet av det kommunala vetot

 

55

2021/22:203 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Konsekvenserna av ett utökat blyförbud

 

56

2021/22:210 av Ulrik Bergman (M)
Va-nätens renoveringsbehov

 

57

2021/22:229 av Lars Beckman (M)
Dumpade gifttunnor

 

 

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

 

58

2021/22:191 av Lars Hjälmered (M)
Beslut om Kallak
Svaret tas av Mattias Karlsson i Luleå (M)

 

59

2021/22:226 av Ali Esbati (V)
SAS

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.