Tisdag den 11 februari 2020

Föredragningslista 2019/20:72

Föredragningslista

2019/20:72

Tisdagen den 11 februari 2020

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 21 januari

Meddelande om frågestund

2

Torsdagen den 13 februari kl. 14.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2019/20:305 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Ersättningsjobb i Kiruna

4

2019/20:307 av Ulla Andersson (V)
RUT-avdragets effektivitet och fördelningseffekter

5

2019/20:308 av Tony Haddou (V)
Utökning av RUT-avdraget

6

2019/20:310 av Jessica Thunander (V)
Kollektivtrafik och ökad jämlikhet

7

2019/20:311 av Kjell Jansson (M)
Bränsle- och fordonsskatter

8

2019/20:313 av Helena Bouveng (M)
Effekter av höjda skatter på transporter

9

2019/20:315 av Jens Holm (V)
Information om klimatkrisen

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelser

10

2019/20:73 Riksrevisionens rapport om stöd till start av näringsverksamhet – långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt

AU

11

2019/20:76 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn

NU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

12

2019/20:254 av Jonas Sjöstedt (V)
Privatiseringar av samhällsfunktioner

13

2019/20:288 av Eric Palmqvist (SD)
Tillståndsprocesser

Statsrådet Per Bolund (MP)

14

2019/20:287 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Översyn av riksintressen

Utrikesminister Ann Linde (S)

15

2019/20:269 av Lars Adaktusson (KD)
Restriktiva åtgärder mot Iran
2019/20:274 av Arin Karapet (M)
Insyn i Irans haverikommission

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

16

2019/20:298 av Daniel Riazat (V)
En jämlik förskola

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

17

2019/20:252 av Sten Bergheden (M)
En avgift för att lägga virke utmed allmän väg
2019/20:253 av Jan Ericson (M)
En avgift för att lägga upp virke längs vägar

Statsrådet Jennie Nilsson (S)

18

2019/20:256 av Runar Filper (SD)
Effektivare vargförvaltning

19

2019/20:270 av John Widegren (M)
Gårdars lönsamhet och livsmedelsstrategin

20

2019/20:284 av Magnus Oscarsson (KD)
Åtgärder mot vildsvin

21

2019/20:291 av Betty Malmberg (M)
Bristen på veterinärer

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.