Tisdag den 10 oktober 2017

Föredragningslista 2017/18:14

Föredragningslista

2017/18:14

Tisdagen den 10 oktober 2017

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 12, onsdagen den 13, torsdagen den 14, fredagen den 15 och tisdagen den 19 september

Avsägelser

2

Wiwi-Anne Johansson (V) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 november

3

Stig Henriksson (V) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 november

4

Tobias Billström (M) som förste vice talman

5

Ulf Kristersson (M) som ledamot i finansutskottet

6

Elisabeth Svantesson (M) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Anmälan om gruppledare för partigrupp

7

Tobias Billström (M) fr.o.m. den 3 oktober

Anmälan om kompletteringsval

8

Elisabeth Svantesson (M) som ledamot i finansutskottet

9

Jessica Polfjärd (M) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Meddelande om val av förste vice talman

10

Onsdagen den 11 oktober kl. 09.00

Meddelande om statsministerns frågestund

11

Torsdagen den 12 oktober kl. 14.00

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

12

2017/18:1 Torsdagen den 14 september

JuU

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

13

2017/18:7 av Jenny Petersson (M)
En generell tillståndsplikt inom socialtjänsten

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

14

2017/18:FPM3 Förordning om fiskemöjligheter i Östersjön 2018 KOM(2017) 461

MJU

Anmälan om granskningsrapport

15

RiR 2017:19 Överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling

SoU

Ärende för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets utlåtande

16

Utl. 2017/18:FiU7 Ändrade regler för tillsyn över centrala motparter i EU och i tredjeland

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

17

2017/18:5 av Allan Widman (L)
Operativ förmåga med tung kustrobot

18

2017/18:6 av Allan Widman (L)
Motorfrågan för Gripen E
2017/18:10 av Mikael Oscarsson (KD)
Motorfrågan för GripenE samt risken för att känslig information sprids till obehöriga

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.